Gå til hoved indhold
Diplomretning
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Hvad får du ud af uddannelsen?

  • Yderligere kvalificering af kompetencer til at træffe beslutninger om og begrunde borgernære sundhedsindsatser – alt sammen på grundlag af gældende sundhedslovgivning samt udviklings- og forskningsbaseret viden
  • Videreudvikling af evnen til at udvikle den faglige sammenhæng på tværs af sektorer og aktører i sundhedsvæsenet i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere
  • Specialistforståelse ift. at tilrettelægge og koordinere tværfaglige sundhedsindsatser målrettet svækkede ældre borgeres og de pårørendes samlede livssituation ifm. komplekse sundhedsudfordringer
  • En styrkelse af vigtige kliniske kompetencer, samarbejdskompetencer, organisatoriske kompetencer og en bedre evne til at inddrage borgerens egen handlekraft

Fagligt indhold

Du kan selv vælge et særligt fokus i form af dine valgfrie moduler eksempelvis med moduler om svækkede ældre, udadreagerende ældre og koordinering af komplekse forløb. Du vil under uddannelsen også blive undervist i det faglige og politiske grundlag for den borgernære sundhedspraksis samt kvalitetsudvikling og praktiske handlekompetencer til at håndtere sundhedsopgaver med afsæt i borgerens livssituation.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er for dig, der i din daglige praksis arbejder i det nære sundhedsvæsen eller geriatriske/medicinske afdelinger, og ønsker at kvalificere din daglige praksis yderligere. Du er måske sygeplejerske, ergoterapeut eller tilsvarende.

Mere om uddannelsesretningen

Moduler på retningen

Koordinering af komplekse forløb
Diplommodul

Koordinering af komplekse forløb

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Aalborg
03. februar 2025
Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel i den borgernære ældrepleje - set i et dobbeltperspektiv
Diplommodul

Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel i den borgernære ældrepleje - set i et dobbeltperspektiv

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse
København,
Aarhus
+2
15. august 2024
+6
Akut sygepleje
Diplommodul

Akut sygepleje

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Aalborg
Borgerinddragelse
Diplommodul

Borgerinddragelse

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Aalborg
Borgernær sundhedspraksis
Diplommodul

Borgernær sundhedspraksis

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Aalborg
Svækkede ældre
Diplommodul

Svækkede ældre

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Aalborg

Få vejledning og mere at vide

Charlotte Nielsen

Administrativ medarbejder

Telefon:
72691676