Gå til hoved indhold

Øvrig uddannelse

ICDP

ICDP (International Child Development Programme) er et internationalt forebyggelsesprogram rettet mod pædagoger, lærere og andre professionelle relationskompetencer, med henblik på at optimere udsatte børn og unges udviklingsbetingelser i dagtilbud og skole.

Centralt for ICDP er ønsket om at udvikle kommunikationen mellem barnet og dets omsorgspersoner - forløbet tager udgangspunkt i barnets kulturelt betingede ressourcer.

Udviklingen af barnets biologiske, psykosociale og mentale potentiale afhænger af kvaliteten, af relationer til betydningsfulde andre. Det er med udgangspunkt i denne viden og med fokus på de ressourcer, der er i disse forhold, at ICDP Danmark arbejder på at fremme børn og unges sundhed og udvikling.

ICDP er udformet af to norske psykologiprofessorer Henning Rye og Kartsen Hundeide. ICDP-programmet anvendes over hele Skandinavien.

Omsorg for børn/ unge indeholder tre elementer:

  • emotionel tryghed,
  • vejledning, som fremmer barnets viden om og forståelse af den verden, de lever i samt
  • støtte til at tilegne sig den selvkontrol og de sociale færdigheder, som kræves for at være aktive deltagere i fællesskabet

ICDP-programmets 3 dialoger indeholder disse elementer

I Den emotionelle dialog er fokus på omsorg som emotionel bekræftende og anerkendende kommunikation. Den kærlige omsorg, hvor man tilskriver barnets væren, oplevelser, følelser og handlinger værdi, mening og begribelighed, er grundlæggende og understøtter udviklingen af tryghed, tillid til andre mennesker og omverdenen, selvværd og selvtillid.

Den meningsskabende dialog retter opmærksomheden mod aktiv deltagelse i barnets læreprocesser og udforskning af omverdenen. Det handler om vejledning og støtte i forhold til barnets sproglige, begrebsmæssige og kognitive udvikling gennem støtte til fokusering, fastholdelse og fordybelse i barnets tilegnelsesproces.

I den guidende/vejledende dialog hjælpes barnet til at udvikle selvkontrol, reflektere, få overblik over situationer, se konsekvensen af sine handlinger og derigennem opleve mestring. Derved guides og vejledes barnet til at forstå og handle empatisk og reflekteret i problemløsningssituationer og i fællesskaber.

Læs mere om ICDP

ICDP-programmets otte samspilstemaer

De otte samspilstemaer kan anvendes som grundlag for samtale, refleksion over og analyse af, hvordan de kommer til udtryk i din egen praksis. Samspilstemaerne er således ikke ”regler” men basale elementer i det udviklingsstøttende og vejledende samspil.

Få vejledning og mere at vide

Heidi Trude Holm

Lektor

E-mail:
hho@ucn.dk
Telefon:
72691731

Ann Dyreborg Reichstein

Administrativ medarbejder

E-mail:
adr@ucn.dk
Telefon:
72690402