Gå til hoved indhold

På dette kursus vil du arbejde med hverdagens problemstillinger. Der sættes fokus på hvordan den du som professionel omsorgsgiver i den daglige kontakt etablerer, fastholder og udvikler en relations- og ressourceorienteret tilgang til forældrene.

Formål

Vi ved i dag meget om de faktorer, der er med til at fremme det gode forældresamarbejde. Alligevel kan vi i hverdagen stå i situationer, hvor denne viden udfordres. Vi oplever, at samarbejdet trues, nysgerrigheden bortfalder og erstattes af forudfattede meninger.

Formålet med kursusdagene er at du gennem faciliterende processer får en skærpet bevidsthed om egne relationskompetencers betydning for det gode forældresamarbejde.

Indhold

  • Barnets relationelle netværk - de betydningsfulde voksne
  • Kontaktetablering, anerkendelse og spejlingens betydning for samarbejdet
  • Fortællingernes betydning - måden vi italesætter barnet og hinanden på
  • Sensitivering af forældre - understøtte forældres omsorgskompetence
  • Implementering – hvordan fastholdes kursets indhold

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der som minimum har gennemført certificeret niveau 1 (ICDP). Du skal medbringe en selvoplevet fortælling om et problematisk forældresamspil.

Undervisningsform

Kurset tager afsæt i faciliterende undervisningsformer og vil veksle mellem oplæg, dialog, videoklip, fælles drøftelser samt hjemmeopgaver mellem kursusgangene.

Omfang

Kurset omfatter 18 undervisningslektioner. Min. antal deltagere er 16 for oprettelse af hold.

Få vejledning og mere at vide

Heidi Trude Holm

Lektor

E-mail:
hho@ucn.dk
Telefon:
72691731