Gå til hoved indhold

Kurset henvender sig til dig, som har gennemført både certificeret niveau 1 og 2 (ICDP) og som ønsker og har mulighed for at gennemføre et vejledningsforløb med forældre/forældregrupper.

Formål

Det er desværre ikke alle forældre, der har bevidsthed om egne forældreressourcer, og som tillægger deres egen rolle som forældre værdi.
Som følge heraf møder de ikke barnet med sensitiv omsorg. Når man som professionel oplever forældrenes mangelfulde omsorg for barnet, kan der opstå et ønske om at støtte forældrene i deres omsorgsrolle og dermed skabe større trivsel for barnet.
Med afsæt i ICDP-programmets grundtanke om forældrenes afgørende betydning, og at samspillets kvalitet kan øges gennem sensitiverende processer, er det derfor vigtigt dels at understøtte forældrenes centrale position dels at arbejde bevidst med at fremme deres psykosociale omsorgskompetence gennem en tilrettelagt sensitiverings- og vejledningsforløb.

Indhold

  • Sensitiveringsprincipperne i et forældrevejledningsforløb
  • Faciliterende lederskab
  • Omsorgstriadens snubletråde
  • Øvelser og metoder, der fremmer forældrenes sensitivering og bevidsthed

Undervisningsform

Der arbejdes med faciliterende læreprocesser og der veksles mellem video, dialog, logbog, praksisfortællinger og hjemmeopgaver ud fra en konkret familie/gruppe.

Omfang

Kurset omfatter 24 undervisningslektioner. Min. antal deltagere er 16 for oprettelse af et hold.

Få en skræddersyet løsning

Kurset kan også arrangeres lokalt og tilpasses den enkelte institutions praksis.

Få vejledning og mere at vide

Heidi Trude Holm

Lektor

E-mail:
hho@ucn.dk
Telefon:
72691731