Gå til hoved indhold

Sundhedsplejersken får herved en betydningsfuld rolle i sin støtte til udvikling af forældrenes relationskompetence. Måden forældre udøver egen forældrerolle på, er præget af egne erfaringer og modeller for forældrerollen.

Den nyeste forskning viser, at børns psykosociale udvikling er tæt forbundet med kvaliteten af de relationer, børnene indgår i. ICDP er et program, der fokuserer på det positive samspil mellem omsorgsgiver og barn. Ved at være nysgerrig på konkrete samspilssituationer kan forståelsen for og kontakten med barnet styrkes. Ved hjælp af ICDP programmet støttes sundhedsplejersken i at sensitivere barnets omsorgsgivere med udgangspunkt I de ressourcer, der allerede er til stede i samspillet. Med ICDP programmet kan komplekse teoretiske begreber omsættes til konkret praksis i samarbejdet med barn og forældre. Erfaringerne er, at netop dette fokus er meget brugbart i sundhedsplejerskernes arbejde.

I evalueringer fra tidligere ICDP uddannelsesforløb med sundhedsprofessionelle, fremhæves det, at opmærksomheden på eget bidrag i relationsarbejdet blandt andet har medført øget bevidsthed om betydningen af at vise positive følelser, justere sig og være anerkendende i interaktionen med såvel børn som forældre. Uddannelsen har skærpet opmærksomheden på, hvor afgørende og fundamentalt det er for barnets udvikling og trivsel at få opbygget en god relation. Uddannelsen bidrager til udvikling af bevidsthed og sensitivitet i forhold til egen relationskompetence. Endvidere styrkes kompetencen til at kunne iagttage, beskrive og analysere samspil med det enkelte barn og forældre.

Uddannelsen i relations –og ressourceorienteret sundhedspleje tager sit afsæt i ICDP programmet.

Formålet med uddannelsen er: t sundhedsplejersken kan indgå i anerkendende og udviklingsstøttende samspil med børn og forældre og således være medvirkende til styrkelse af forældrerollen.

Uddannelsen består af to dele: niveau 1, hvor der arbejdes med egen relationskompetence og niveau 2, hvor der arbejdes med udvikling af andres relationskompetence. Optagelse på niveau 2 forudsætter gennemført uddannelse på niveau 1.

Få vejledning og mere at vide

Heidi Trude Holm

Lektor

E-mail:
hho@ucn.dk
Telefon:
72691731