Gå til hoved indhold

Mange ældre medborgere har få og skrøbelige relationer til deres familie og bekendte,og de er således helt afhængig af kvaliteten af den relation, der tilbydes fra personalets sidefor at fastholde en værdig og meningsfuld hverdag.

Arbejdet indenfor ældreområdet kræver derfor en høj grad af relationskompetence, hvor medarbejderen tager ansvar for at tilbyde et værdig, anerkendende, udforskende og udfordrende samspil mellem det enkelte menneske.

ICDP-programmet tilbyder gennem 8 samspilstemaer en ramme for beskrivelse, analyse og refleksion over samspillet mellem den ældre borger og personalet. Der tages afsæt i de vellykkede samspil og de gyldne øjeblikke, medarbejderen oplever i hverdagens konkrete praksis –uden dog at være problemfornægtende og strategisk/instrumentel.Gennem vejledt bevidstgørelse af egen positive samspilspraksis understøttes medarbejderens indlevelse og empati, og dermed øges kvaliteten af relationerne.

Mødet med svækkelse, alderdom og kulturelle opfattelser af ældre kan indebære eksistentielle og følelsesmæssige udfordringer for omsorgspersonen, idet man konfronteres med forfald, negative forventninger, svækkelse og død. Disse udfordringer kan gøre det vanskelligt at fastholde en anerkendende og positiv tilgang til den ældre medborger. Derfor er det afgørende, at der udvikles et kollegialt fællesskab, hvor der reflekteres ressourceorienteret over egen praksis og hvor man styrker udviklingen og bevidstgørelse af egen relationskompetence. Gennem kursets tilrettelæggelse med høj grad af egenativitet og refleksionsfællesskaber skabes et fagligt løft, og en større arbejdsglæde for den enkelte og blandt kolleger.

Hvad kan UCN act2learn tilbyde?

I act2learn kan vi -med afsæt i ICDP-tænkningen -tilbyde kurser af forskellig længde og omfang, der alle har sigte mod at udvikle professionelles relationskompetence. Fælles for kurserne/uddannelsesforløbene er en aktiv deltagerinddragelse og kollegialt refleksionsfællesskab.

Vi kan f.eks. tilbyde:

  • Oplæg af 3-timers varighed
  • Temadag
  • Kursusdage med en eller flere opfølgningsdage
  • Certificerede uddannelsesforløb niveau 1 og 2 (se mere herunder)

Certificeret uddannelse i Relations-og Ressourceorienterede pædagogik

Få vejledning og mere at vide

Heidi Trude Holm

Lektor

E-mail:
hho@ucn.dk
Telefon:
72691731