Gå til hoved indhold

Unge har brug for relationskompetente voksne

På UCN arbejder vi med at udvikle de professionelles relationskompetence. Vi udbyder Certificerede Uddannelser i Relations-og Ressourceorienteret Pædagogik (ICDP) på to niveauer.

  • Niveau 1: Udvikling af den professionelles egen relationskompetence
  • Niveau 2: Udvikling af vejledningsfærdigheder. F.eks. at kunne understøtte en kollegas relationsarbejde med en ung

Baggrund

Mange unge i Danmark vælger at gå på efterskole og senere på en ungdomsuddannelse og husker denne periode som betydningsfuld for deres udvikling, læring og trivsel. Den unge er i en fase af livet, hvor praktisk talt alt handler om identitet og livsopgaven er at finde ud ”hvem er jeg og hvad er mineværdier” (personlig identitet). Ydermere får den unge mulighed for at afprøve ”hvilke fællesskaber tilhører jeg og hvordan klarer jeg det” (social identitet).

Den unge kan ikke længere læne sig op af normer og traditioner, men er frisat til sine egne valg, hvilket ofte resulterer i usikkerhed og tvivl. Disse valg foretages ikke altid alene, men sker hensigtsmæssigt i samspil med andre mennesker. Identitet dannes og skabes i de relationer som den unge indgår i.

For at dette identitetsarbejde lykkes, er det derfor afgørende at den unge ikke overlades til sig selv. Mange unge har brug for at blive guidet af en betydningsfuld voksne. Lærere, Pædagoger, mentorer m.fl. er en afgørende støtte for mange unge, for at de kan navigere i en kompliceret verden. Den unge har brug for at have voksne, som man oplever en tryg og tillidsfuld kontakt til og som kan vejlede den unge i forhold til personlige og faglige spørgsmål.

Identitet skabes og opretholdes gennem en række af refleksivt begrundede valg, hvilket ideelt set finder sted i samspil med andre, som anerkender en og som stiller differentierede krav, som den unge kan mestre. Kloge ord fra antikken udtrykker det således: ”Jeg vil gerne lære noget af dig uden at blive som dig”.

Hvad siger andre om uddannelsen?

Udtalelser fra lærere som har gennemført en uddannelse i Relations-og Ressourceorienteret Pædagogik (ICDP):

"ICDP har gjort mig mere bevidst om at være en ”lærerperson”, som er autentisk, naturlig og anerkendende i mødet med eleverne. Den gode relation bliver dermed af afgørende betydning for mine elevers trivsel og læring. Vi voksne har, som jeg ser det, et ansvar for at vise forståelse for børn og unges mangfoldighed, og vi skal til enhver tid søge at fremme børn og unges kreativitet, livsmod samt glæde og lyst til at lære. Der er i vores samfund store grupper af børn og unge, som signalerer massive behov for at blive understøttet i deres opbygning af eksistentiel livsduelighed. Her tror jeg på, at opbygning af flere positive relationer vil bidrage til at styrke deres vitalitet og livsmod. Jeg har således fået meget ud af at deltage i ICDP-kurset. Jeg kan mærke, at jeg personligt i mit virke som efterskolelærer har erhvervet mig redskaber og har fået opbygget en langt større tro på egne pædagogiske evner."

Else Vad, Ingstrup Efterskole

"Som lærer på en efterskole, hvor man ud over den daglige undervisning også har en række andre funktioner, i et forpligtende samvær med unge mennesker, er det vigtigt, at man har nogle gode indbyrdes relationer. Vi mødes med vore elever i alle livets situationer, når de er kede af det, når de er glade, etc. Derfor er det også ekstremt vigtigt, at vi har nogle redskaber, som vi kan bruge –for at støtte, vejlede og gøre dem klar til at kunne fungere i et demokratisk samfund. ICDP-kurset har gjort mig i stand til i højere grad at kunne forstå de unge og deres handlinger og selv konstruktivt at kunne håndtere alle mulige situationer. Mine relationer til dem er derfor blevet meget bedre, og med den fortrolighed og tillid, jeg nu får fra dem, har jeg virkelig en stor mulighed for at kunne give dem noget varmt og positivt i livet fremad.Mange af mine kollegaer har også gennemført kurset, og det betyder, at vi taler samme sprog og har et godt og bredt fundament, som kan give vore unge mennesker en endnu større chance i livet."

Kjeld Christensen, Ingstrup Efterskole

Få vejledning og mere at vide

Heidi Trude Holm

Lektor

E-mail:
hho@ucn.dk
Telefon:
72691731