Gå til hoved indhold

Måske har du samme oplevelse som Hanne, måske er dine erfaringer, oplevelser og bevidsthed om samspilstemaerne af forskellige årsager gledet i baggrunden. Disse to suppleringsdage henvender sig til deltagere, der har afsluttet et certificeret ICDP niveau 1 forløb. Deltagere der har lyst til at få et ”brush up” på samspilstemaerne og temaernes betydning for kvaliteten i samspillet.

Formål

Formålet med kursusdagene er, at deltagerne gennem egenaktivering og faciliterende processer, får mulighed for at skærpet den viden om dine relationskompetencer som læringsprocessen på ICDP niveau 1 uddannelsen har bidraget til. Ligeledes skabes der mulighed for videreudvikling af egne samspilskompetencer samt at forholde sig til, hvilke ”hverdagsbarriere” der udfordre den bevidste anvendelse af ICDP som refleksionsramme.

Hvis der er interesse for det, vil kurset afsluttes med etablering af netværksgrupper.

Indhold

  • Læringsprocesser der styrker omsorgsgivers fokus på den positive relation
  • Kollegakulturens betydning for fastholdelse af refleksionsrammen ICDP. Her rettes fokus på begreber som feed back, refleksion, institutionskultur

Målgruppe

Professionelle omsorgsgivere der har gennemført certificeret ICDP niveau 1. Deltagerne skal medbringe dels en selvoplevet udfordrende samspilssituationer, dels et videoklip med en stjernestundsfortælling.
 
NB: Kurset kan også arrangeres lokalt og tilpasses den enkelte kommune.

Undervisningsform

Kurset tager afsæt i faciliterende undervisningsformer og vil veksle mellem oplæg, dialog, videoklip, fællesdrøftelser samt hjemmeopgave.

Få vejledning og mere at vide

Heidi Trude Holm

Lektor

E-mail:
hho@ucn.dk
Telefon:
72691731