Gå til hoved indhold

Specialuddannelse

Paramediciner­­uddannelsen

Hvis du er uddannet ambulancebehandler og har lyst til at dygtiggøre dig inden for dit fag, så er denne uddannelse for dig.

UCN act2learn udbyder som det eneste sted i Danmark uddannelsen til paramediciner. Den teoretiske del af uddannelsen foregår dels som fjernundervisning og dels i Aalborg.

Fagligt indhold

  • Anatomi og fysiologi
  • Farmakologi
  • Sygdomslære, herunder smitsomme sygdomme og hygiejne
  • Observationsteknik
  • Anvendelse af avanceret monitorering
  • Etik
  • Kommunikation, dokumentation og samarbejde
  • Ledelse

Hvem henvender forløbet sig til?

Ambulancebehandlere der ønsker at dygtiggøre sig inden for det præhospitale område.

Praksisnær uddannelse

Uddannelsen bygger på en kombination af teorier, værktøjer og praktiske metoder. Vi lægger stor vægt på, at du får værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde fra dag et. I løbet af uddannelsen bliver du derfor udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Uddannelsens opbygning

Mere information om uddannelsen

Tilmeld dig uddannelsen

Praktisk information om uddannelsen (dato, pris, undervisningsgange, m.m.) fremgår af tilmeldingssiden.

Få vejledning og mere at vide

Camilla Brogaard Hansen

Administrativ medarbejder

Lars Borup

Udviklingskonsulent