Gå til hoved indhold

Øvrig uddannelse

Specialpædagogisk basisuddannelse - SPB

SPB er til dig, som ønsker at få en teoretisk og praksisrettet indføring i specialpædagogikkens metoder, vilkår, kerneområder og dilemmaer.

Uddannelsen handler om, hvordan specialpædagogikken koblet med pædagogiske, didaktiske og metodiske perspektiver kan danne ramme om bestræbelser på at skabe de bedst mulige betingelser for deltagelse for alle børn og unge.

Specialpædagogisk arbejde er rettet mod børn og unge, som af forskellige årsager og på forskellige måder mistrives i skolen/dagtilbud eller forstås som problematiske eller afvigende. Fagområdet er derfor tæt forbundet med grænselandet mellem det ”normale” og det ”unormale” og de definitionskampe, som udspiller sig her” (Kjær & Kryger, 2016).

Specialpædagogik handler om at tilrettelægge læringsmiljøet på en måde, så det bedst muligt understøtter de enkelte børn og unges muligheder og potentiale for læring, trivsel og udvikling. Alle børn har forskellige behov i forhold til de krav og forventninger, der kendetegner en inkluderende skole. På den specialpædagogiske basisuddannelse vil du få viden og kompetencer i forhold til at tilrettelægge og gennemføre fleksible og inkluderende aktiviteter og læreprocesser.

Opbygning

Undervisningsgangene vil omhandle følgende temaer:

Uddannelsen er inspireret af den pædagogiske diplomuddannelse, og vil være en blanding af oplæg, dialog, videndeling og arbejde med deltagernes egne praksisproblemstillinger.

Supplér med en eksamen på diplomniveau

Du har mulighed for at tilkøbe en eksamenspakke i diplommodulet Socialkognitive udviklingsforstyrrelser efter gennemført og godkendt SPB-uddannelse. Optagelse på eksamenspakken forudsætter desuden, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en akademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den pædagogiske diplomuddannelse, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering

Eksamenspakken hører under den pædagogiske diplomuddannelse og indeholder vejledning og eksamen. Eksamenspakken koster 5.800,00 kr.

Efter bestået eksamen vil du modtaget et modulbevis på 10 ECTS-point, som kan indgå i en samlet pædagogisk diplomuddannelsen. Her kan du læse mere om den Den pædagogiske diplomuddannelse.

Vil du vide mere om eksamenspakken eller den pædagogiske diplomuddannelse, er du velkommen til at kontakte studiesekretæren.  

Læs mere om uddannelsen

Få vejledning og mere at vide

Ann Dyreborg Reichstein

Studiesekretær

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.