Gå til hoved indhold
Øvrig uddannelse
Øvrige uddannelser

Denne uddannelse klæder dig på at arbejde med igangsættelse af læring- og forandringsprocesser og supervisere enkeltpersoner og grupper.

Vi kombinerer den nyeste hjerneforskning med moderne organisationspsykologi samt vejlednings- og læringsteori. Igennem hele uddannelsen vil du arbejde med supervision som metode, samt få teoretisk indblik i den anerkendende tilgang.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen består af to valgmoduler inden for voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik.
Forløbet består af to selvstændige valgmoduler á 10 ECTS, som vi anbefaler, at du tager som ét samlet forløb. Den henvender sig til alle faggrupper inden for det pædagogiske og specialpædagogiske felt, der ønsker at supervisere og håndtere problematikker som stress og konflikter, samt være drivkraften på implementeringsprocesser på arbejdspladsen.

Supervision modul 1

"Supervision og vejledning i pædagogisk og specialpædagogisk arbejde"
I dette modul arbejder vi med kommunikationstræning med udgangspunkt i neuropædagogikken, der handler om samspillet mellem krop, hjerne og omgivelser.

Dit udbytte

 • Viden om og færdigheder i supervision og vejledning.
 • Færdigheder i kritisk vurdering og sparring.
 • Kendskab til betydningen af anerkendende tilgang (Appreciative Inquiry) og tværfagligt samarbejde.
 • Kompetencer til konflikthåndtering med henblik på at styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Modulets indhold

 • Din rolle som henholdsvis supervisor og vejleder
 • Etik, tavshedspligt og den professionelle relation
 • Neuropædagogiske perspektiver på læring
 • Personlig kommunikation
 • Anerkendelse og dialektisk relationsteori
 • Metoder der støtter læringsprocessen - eksempelvis feedback og mentalisering
 • Det gode arbejdsliv i relation til håndtering af stress og konflikter

Supervision modul 2

"Supervision, implementering og forandring i pædagogisk og specialpædagogisk arbejde – med udgangspunkt i neuropædagogik".

På modul 2 sætter vi fokus på hvordan implementering af moderne læringsteorier og neuropædagogiske perspektiver kan skabe forandringsprocesser i praksis. Der vil være fokus på centrale aspekter som mentalisering, positive emotioner, innovation og kreativitet.

Vi vil arbejde med læreprocesser med det mål at fremme pædagogisk kvalitet og håndtere komplekse organisatoriske forandringsprocesser. Du får faglige og personlige udfordringer, som udvikler dig til at kunne arbejde som kompetent supervisor i det pædagogiske- og specialpædagogiske arbejde.

Dit udbytte

 • Viden om læringsmetoder og færdigheder i at skabe rammer for læring
 • Evnen til at facilitere forandringsprocesser og implementering af neuropædagogik på arbejdspladsen
 • Et solidt afsæt til at skabe en forandringskultur i organisationen ved hjælp af refleksion
 • Færdigheder i vurdering og dokumentation i forhold til det neuropædagogiske arbejde

Modulets indhold

 • Læring og forandringsprocesser og betydningen af positive emotioners
 • Kreativitet - evnen til at bryde med vanetænkning
 • Erfaringer fra praksis og hvordan du kan bruge dem i din hverdag
 • Pædagogiske og didaktiske metoder til at skabe rammer for læring
 • Dokumentation og evaluering af læreprocesser
 • Implementering i et organisatorisk perspektiv
 • Innovative processer

Praktisk information

Tilmeld dig

Vi udbyder modulet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Kirsten Anette Larsen

Studiesekretær og vejleder

E-mail:
kal@ucn.dk
Telefon:
72690455
Neuropædagogisk Kompetencecenter