Gå til hoved indhold
Kursus
Aktuelle skræddersyede forløb

Måske synes du – som mange andre madkundskabslærere – at det er svært at koble teori og praksis i din undervisning? Det kan være, du finder de nye krav, der knytter sig til valgfaget, udfordrende? Eller måske er du usikker på at føre dine madkundskabselever til prøve?

Alt det bliver du bedre til på Mad Aktion.

Denne efteruddannelse er for dig, der vil blive en endnu bedre madkundskabslærer – fagligt og didaktisk.  Du vil blive fagligt inspireret og bedre til at planlægge, gennemføre og evaluere valgfagsundervisningen, så den er i overensstemmelse med fagets mål, og du kan føre dine elever sikkert til prøven i madkundskab. 

Uddannelsen er tilrettelagt som et aktionslæringsforløb. Det betyder, at dele af uddannelsen foregår i selve din undervisning, hvor du skal eksperimentere, afprøve og reflektere over egen undervisningspraksis. Derudover vil du møde din lokale landmand eller producent, og så skal du på Fagfestival i Madkundskab.

Målgruppe

Lærere, der underviser eller gerne vil undervise i valgfag i madkundskab.

Formål med uddannelsen

Det primære formål med Mad Aktion er at sikre, at du som madkundskabslærer kan gennemføre en problemorienteret, eksperimenterende og medbestemmende undervisning, som både opfylder fagets mål, motiverer eleverne og gør jer klar til prøven.

Indhold

  • Fra november til april
  • Gratis deltagelse
  • 3 uddannelsesdage hos UCN act2learn
  • Besøg af gæstelærer på egen skole
  • 2 webinarer á 2 timers varighed
  • 1 fagfestival i madkundskab hos UCN act2learn
  • Selvstændigt arbejde på egen skole

Mad Aktion er struktureret som et aktionslæringsforløb, som lægger op til afprøvning i og refleksion over egen undervisningspraksis gennem hele uddannelsen. Mad Aktion er derfor en kombination af undervisning på UCN og udvikling af egen undervisning.

Mad Aktion er en 1-årig efteruddannelse fordelt over syv moduler i løbet af et skoleår. Uddannelsen udbydes hvert år over en treårig periode med et nyt kompetenceområde i fokus hvert år. Fokus på kompetenceområdet Madlavning er gennemgående for uddannelsen på alle tre år.

  • Skoleåret 2023/24: Mad & Sundhed og Madlavning
  • Skoleåret 2024/25: Fødevarebevidsthed og Madlavning
  • Skoleåret 2025/26: Måltider & madkultur og Madlavning

Tilmelding sker hvert forår forud for det kommende skoleår. Du kan efter eget valg deltage i flere skoleår i træk.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder modulet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Ann Dyreborg Reichstein

Administrativ medarbejder

E-mail:
ADR@ucn.dk
Telefon:
72690402

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.