Gå til hoved indhold

Målgruppe

Målgruppen for dette læringsforløb er pædagoguddannede medarbejdere fra daginstitutioner, der har eller er tiltænkt en særlig funktion i forhold til at bidrage til, at ny viden og en styrket faglighed forankres og kontinuerligt videreudvikles på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan.

Omfang

Læringsforløbet svarer til tre dage á 7,5 timer. Der bør endvidere sættes tid af til at arbejde med understøttende strukturer på tværs af dagtilbud og forvaltning i form af f.eks. læringsfællesskaber, netværk og aktionslæringsforløb.

Indhold

Læringsforløb for faglige fyrtårne vil have fokus på:

  • det faglige fyrtårn som faglig ressourceperson og forandringsagent i dagtilbuddets pædagogiske arbejde
  • den styrkede pædagogiske læreplan og dennes pejlemærker

Læringsmål

Læringsforløbet for faglige fyrtårne vil styrke det faglige fyrtårns viden, faglighed og proceskompetencer med henblik på at realisere indholdet i den styrkede pædagogiske læreplan. I læringsforløbet vil deltagerne få en større viden og stærkere færdigheder i forhold til at varetage rollen som et fagligt fyrtårn, der i samarbejde med lederen skaber gode læringsmiljøer og faglige fællesskaber med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplans indhold. Når deltagerne har afsluttet læringsforløbet er målet at de:

  • kan indgå i samarbejde med kolleger, ledelse og forældre om at tilrettelægge, udvikle og evaluere pædagogiske læringsmiljøer
  • kan påtage sig ansvar for at facilitere faglig sparring i medarbejdergruppen
  • har indsigt i væsentlige tilgange til fornyelse af og forandringer i det pædagogiske arbejde, herunder at de kan spotte, omsætte og skabe relevante ’forstyrrelser’, der stiller krav til forandring af praksis
  • har opnået indsigt i den styrkede pædagogiske læreplan, særligt, hvad der kendetegner, og hvordan man tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet, en god evalueringskultur og stærke faglige fællesskaber
  • kan arbejde med at omsætte og forankre ny viden om den styrkede pædagogiske læreplan i deres daglige pædagogiske praksis

Læringsforløbet som et splitforløb

Læringsforløbet tilrettelægges som et splitforløb, hvor der imellem læringsdagene bør arbejdes med at omsætte og forankre viden i den daglige praksis.

Underbyggende kommunale strukturer

Forløbet tilrettelægges ud fra strukturen 20-30-50. I de 20% ligger fokus på forberedelsen før opstart af undervisningen, de 30% består i tre læringsdage samt opgaver mellem dagene, hvor deltagerne skal have mulighed for sparring, de 50% er forbeholdt kommunal forankring.