Gå til hoved indhold

Målgruppe

Målgruppen for dette læringsforløb er faglige ledere på dagtilbudsområdet. Det vil sige den daglige pædagogiske ledelse, herunder ledere i daginstitutioner og dagpleje, samt dagplejepædagoger med fagligt ledelsesansvar.

Omfang

Læringsforløbet svarer til tre læringsdage á 7,5 time. Der er 3-4 uger mellem hver læringsdag. Der bør endvidere sættes tid af til forberedelse forud for forløbet, til aktioner og prøvehandlinger mellem undervisningsdagene samt til efterfølgende organisatorisk forankring i form af f.eks. læringsfællesskaber, netværk og aktionslæringsforløb. Som led i forløbet dannes læringsgrupper, der arbejder sammen under og efter forløbet. Har kommunen etablerede netværk, klynger eller andet, kan læringsgrupperne dannes på baggrund af dem.

Indhold

Læringsdagene tilrettelægges i en kombination af oplæg og faciliteret arbejde/refleksion i mindre grupper. Gruppearbejdet på læringsdagene tilrettelægges med udgangspunkt i og med direkte relevans for deltagernes konkrete praksis. Mellem læringsdagene arbejdes med aktioner/prøvehandlinger med henblik på at omsætte ny viden ind i den ledelsesmæssige praksis.

Læringsmål

Når deltagerne har afsluttet læringsforløbet for faglige ledere, er målet at de:

  • har bygget videre på deres viden om og færdigheder i forhold til faglig ledelse af pædagogiske processer med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplans indhold
  • har fået mere indsigt i forskellige faglige ledelsesformer og rollen som faglig pædagogisk leder, der kan organisere arbejdet med gode pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud
  • har viden om og øvet sig i at samarbejde med faglige fyrtårne (faglige ressourcepersoner i medarbejdergruppen) om udviklingen af den pædagogiske praksis og af faglige fællesskaber
  • har indsigt i væsentlige tilgange til fornyelse af og forandringer i det pædagogiske arbejde, herunder at de kan spotte, omsætte og skabe relevante ”forstyrrelser”, der stiller krav til forandring af praksis
  • har opnået større viden om nye elementer i den styrkede pædagogiske læreplan, særligt hvad der kendetegner og hvordan man tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet, en god evalueringskultur og stærke faglige fællesskaber
  • har arbejdet med at omsætte og forankre ny viden om den styrkede pædagogiske læreplan i deres daglige pædagogiske ledelse

Læringsforløbet som et splitforløb

Læringsforløbet tilrettelægges som et splitforløb, hvor der imellem læringsdagene bør arbejdes med at omsætte og forankre viden i den daglige praksis.

Underbyggende kommunale strukturer

Forløbene tilrettelægges ud fra strukturen 20-30-50. I de 20% ligger fokus på forberedelsen før opstart af undervisningen, de 30% består i tre læringsdage samt opgaver mellem disse, hvor deltagerne skal have mulighed for sparring, og de 50% er forbeholdt kommunal forankring.

Før forløbet: Det anbefales, at deltagerne forud for forløbet kortlægger institutionens arbejde og udfordringer inden for læreplanstemaerne (kortlægningen udarbejdes sammen med medarbejderne eller ressourcepersoner i medarbejdergruppen). Udbyder udarbejder inspirationsspørgsmål til kortlægningen, som vil indgå i undervisningen.

Efter forløbet: Læringsgrupperne danner ramme om f.eks.:

  • Observationer og professionel feedback
  • Fortsatte drøftelser af læreplanstemaer og gode læringsmiljøer og arbejde hermed
  • Hvis kommunen sideløbende har kompetenceudviklingstiltag for faglige fyrtårne vil de fortsatte drøftelser af læreplanstemaerne med fordel tænkes sammen med dem