Gå til hoved indhold

Evaluering i daginstitutionen kan kobles på særlige aktiviteter, men evaluering kan også blive en del af Jeres kultur, og af alle hverdagens interaktioner, gøremål, aktiviteter.

Evaluering kan hjælpe jer med at få øje på de ‘blinde pletter’, hvor I ikke umiddelbart ser et behov for forandringer i egne handlinger. Hvordan var samspillet mellem børnene? Og mellem børn og voksne? Var børnene optaget af det, de skulle lave? Hvilket læringssyn ligger til grund for den voksnes måde at reagere på i forhold til børnene? Hvordan blev børnene inddraget i evalueringen?

Når personalet arbejder med særligt fokus på evalueringskulturen i daginstitutionen kan medarbejderne lære, hvad de kan gøre anderledes for at skabe bedre trivsel, udvikling og læring for børnene. Personale, der lærer at arbejde med afsæt i en reflekterende og evaluerende tilgang til det pædagogiske arbejde, bliver bedre til at opdage behov for ændringer, eks. i egen praksis eller i rammebetingelser og læringsmiljøer, både inden- og udendørs.

Hos UCN act2learn kan I som institution, dagtilbudsområde eller kommune få videns- og handle kompetencer som støtter jer i arbejdet med at evaluere.

Vores dygtige dagtilbudsundervisere og evalueringskonsulenter tilbyder kortere og længere kurser, temamøder, sparring og vejledning til pædagoger som arbejder i dagtilbud.

Vi arbejder med konkrete forløb i praksis, som bliver sat i didaktiske rammer og vi er gode til at skræddersy forløb, oplæg og sparring, så det tager afsæt i den nære praksis.

Vi kan tilbyde:

  • Observationer og kortlægning af særlige indsatsområder hvor jeres dagtilbud kan ”løftes” ift. arbejdet med evaluering
  • Faglig sparring omkring arbejdet med evaluering
  • Evaluering af arbejdet med den reviderende pædagogiske læreplan
  • Undervisningsforløb, oplæg på pædagogiske dage eller personalemøder