Gå til hoved indhold

Vores dygtige dagtilbudsundervisere og konsulenter tilbyder kortere og længere kurser, temamøder, sparring og vejledning til pædagoger eller ledere som arbejder i dagtilbud.

Vi arbejder med konkrete forløb i praksis, som bliver sat i didaktiske rammer og vi er gode til at skræddersy forløb, oplæg og sparring, så det tager afsæt i den nære praksis. Vi planlægger alle indsatser, oplæg, kurser eller faglig sparring i tæt dialog med jer.

Forældresamarbejde i fokus

Der kommer i stigende grad fokus på betydningen af de gode samarbejde mellem daginstitution og forældre ift. at sikre barnets udvikling, trivsel og læring.

Forældresamarbejde bliver et gennemgående tema, når de reviderede læreplaner sammen med dagtilbudsreformen inden længe ser dagens lys.

Er du optaget af, hvordan man kan udvikle og arbejde med forældresamarbejde som en integreret del af den pædagogiske praksis? Ønsker du at opnå viden om og udvikle kompetencer til at understøtte samarbejdet i din institution?

Vi tilbyder undervisning som giver dig:

 • Indsigt i forældresamarbejdets betydning for børns udvikling og læring
 • Indsigt i hvad nyeste viden og forskning fortæller os om forældres ønsker og behov
 • Viden om samarbejdets betydning ift. at mindske effekten af social ulighed i daginstitutionen.
 • Viden om kompleksiteten i livsformer og forældreroller i det senmoderne samfund.
 • Viden om mentalisering og ressourceorienteret forældrevejledning
 • Viden om forældreinddragelse og forældrevejledning

Som pædagog og leder kan vi hjælpe dig med at opnå kompetencer til at:

 • Indgå i udviklingsarbejde i daginstitutionen om professionalisering af forældresamarbejde
 • Facilitere samarbejdsprocesser med forældre med forskellige sproglige, sociale og kulturelle baggrunde, livsmønstre og ønsker
 • Arbejde med øget forældreinddragelse
 • Undersøge netop jeres behov i forældregruppen
 • Vejlede de forældre som efterspørger særlig hjælp og støtte