Gå til hoved indhold

KVALid ® er kort form af Kvalitet i dagtilbud.

KVALid er udviklet i kraft af vores mangeårige viden og erfaringer med kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet, herunder:

  • dagtilbudsudvikling med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan

  • operationalisering af læreplanen og det fælles pædagogiske grundlag

  • etablering af en refleksions- og evalueringskultur på dagtilbudsområdet

  • udvikling af højkvalitets dagtilbud

  • observationer og tilsynsopgaver på dagtilbudsområdet

  • det udviklende tilsyn på dagtilbudsområdet

  • kompetence- og organisationsudvikling

Grundtanken bag KVALid

KVALids grundlæggende formål er at bidrage til at udvikle kvalitet i dagtilbud, helt tæt på praksis.

Derfor er KVALid også udviklet i samarbejde med praksis og i tæt samarbejde med UCNs forskere, lektorer og adjunkter.

Grundtanken bag KVALid er, at vi flytter vores fokus fra det enkelte barn, og i stedet arbejder med afsæt i hele læringsmiljøet og det mulighedsrum, som vi ofte ikke udnytter tilstrækkeligt når vi ønsker at forandre vores praksis.

Tilgangen i KVALid er således, at kvaliteten af et dagtilbud samlet set må vurderes og forandres ud fra det læringsmiljø og mulighedsrum, som dagtilbuddet stiller til rådighed for børnene.

KVALid udgør en overordnet ramme, som indeholder to praksisrettede formater; KVALid Dialog og KVALid tilsyn. 

Overvejer I at gå i gang med KVALid Dialog eller KVALid tilsyn?

KVALid Dialog og KVALid tilsyn kan med fordel supplere hinanden, eller de kan rekvireres hver for sig.

For både KVALid Dialog og KVALid Tilsyn gør det sig gældende, at værktøjer og kompetenceudvikling kendetegnes af at være forskningsinformerede og udviklingsorienterede værktøjer, som – med afsæt i taksonomier for graden af kvalitet i læringsmiljøet - har til formål at understøtte faglige og refleksive dialoger om, eller observationer af dagtilbuddets pædagogiske praksis. Kvalitetstaksonomierne bygger på national og international forskning om kvalitet i dagtilbud.

 

Få vejledning og mere at vide

Heidi Trude Holm

Lektor

E-mail:
hho@ucn.dk
Telefon:
72691731