Gå til hoved indhold

KVALid Dialog fokuserer på udvikling af højkvalitets dagtilbud med ledere og pædagogisk personale som drivkraft i forandringsprocesserne - helt ud i krogene af den pædagogiske praksis.

KVALid hviler på et børnesyn og grundlæggende elementer som går hånd i hånd med FN´s Børnekonvention, som på internationalt niveau fastslår, at børn altid skal inddrages og høres i overensstemmelse med deres alder og modenhed, når der træffes beslutninger, der har betydning for dem. Skemaerne i KVALid Dialog er bygget op om globale kvalitetskriterier, som alle børn har ret til: Demokrati, læring, relationer og inklusion.

Den styrkede pædagogisk læreplan som ramme

På det nationale niveau fastsætter dagtilbudsloven, at alle elementer i det pædagogiske grundlag skal være udgangspunktet for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Ud fra denne ramme har UCN udviklet KVALid Dialog, som tager direkte afsæt i Dagtilbudsloven (2018) samt den styrkede pædagogiske læreplan, ud fra en opbygning og systematik der bygger på læreplanens grundbegreber og overskrifter.

KVALid Dialog består af dialoghæfter udviklet til brug ifm. aktionslæringsforløb samt kompetenceudvikling, i form af KVALid Dialog Uddannelsen.

De grundlæggende spørgsmål, du som leder og medarbejder arbejder med, med afsæt i KVALid Dialog, er bl.a.

  • Hvordan ser høj kvalitet ud, når vi går helt tæt på hverdagen i de danske dagtilbud?
  • Hvordan ser den ud hjemme hos os?
  • Hvordan lærer vi at identificere hvornår noget er godt eller mindre godt i egen og andres praksis? - og hvad ”næste skridt” er?
  • Hvordan kan vi arbejde struktureret med den styrkede pædagogiske læreplan?
  • Hvordan arbejder vi med reelle undersøgelser af vores egne praksis før ”handletvangen” melder sig?
  • Hvordan skærper vi evalueringskulturen hos os?
  • Hvordan understøtter vi arbejdet med udvikling af den høje kvalitet i vores læringsmiljø - for alle børn gennem hele dagen?

KVALid Dialog: I dagplejen, i vuggestuer og i børnehaver

Der er udviklet dialoghæfter til hhv. dagpleje, vuggestue og børnehave. Kompetenceudviklingens praksiseksempler og handlemuligheder tilpasses den respektive, lokale kontekst.

KVALid Dialog: Formål og målgruppe

KVALid Dialog består af dialoghæfter udviklet til brug ifm. aktionslæringsforløb samt kompetenceudvikling.

Gennem arbejdet med KVALid dialog understøttes:

  • Det kontinuerlige arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan
  • Konkretisering og operationalisering af kvalitetsarbejdet på dagtilbudsområdet
  • Refleksion, praksisudvikling og evalueringskultur

KVALid Dialog er målrettet medarbejdere og ledere på dagtilbudsområdet i hhv. dagpleje, vuggestue og børnehave

Vil du vide mere om KVALid Dialog?

Vores podcastserie 'POP - På opdagelse i pædagogik og læring' har lavet en episode om KVALid.

Hør lektor Heidi Trude Holm fortælle om, hvad KVALid er, hvordan det er udviklet, og hvem det er udviklet til. Dette svarer Heidi på i episoden og kommer med gode råd til, hvordan du kan anvende KVALid i din praksis.

Lyt til podcast-episoden om KVALid i din foretrukne podcast-tjeneste. 

Se også denne video som fortæller mere om KVALid Dialog:

Få vejledning og mere at vide

Heidi Trude Holm

Lektor

E-mail:
hho@ucn.dk
Telefon:
72691731