Gå til hoved indhold

Idet KVALid Dialog i udgangspunktet er udviklet som dialogisk og refleksiv ramme, er redskabet ikke præcist eller stærkt nok til at tilsynsansvarlige- uvildigt og uafhængigt af hinanden- vil kunne basere deres observationer og data fra tilsynet herpå.

Behovet for udvikling af KVALid Tilsyn

Den særlige opgave man som kommune har ift. tilsyn på dagtilbudsområdet er at indfri de nationale krav om at tilsynet bl.a. bygger på: En fælles kvalitetsforståelse, observation, uvildighed og dokumentation.

Fra vores egne erfaringer med systematiske observationer, kombineret med de henvendelser vi modtager fra kommuner og tilsynsansvarlige, ved vi, at det er vanskeligt at lave de gode observationer, de gode tilsynsrapporter og de udviklende tilsynsmøder – alt sammen med afsæt i en fælles formuleret kvalitetsforståelse - som er forudsætningen for at kunne udvikle og forbedre praksis (fx at have tilstrækkeligt med data til at iværksætte målrettede kommunale tidlige indsatser og praksisforbedring, der udligner læringsulighed, og som på sigt medfører at flere børn og unge kan gennemføre en uddannelse).

En anden opmærksomhed som vores egne erfaringer med tilsynsopgaven har akkumuleret er, at der ikke findes danskproducerede validerede observations-, måle- eller vurderingsredskaber, der tager pædagogisk afsæt i dagtilbudsloven, inddrager et børneperspektiv, indtænker legen som grundlag og som gennem systematisk observation kan producere empirisk viden om praksis, der på et reliabelt grundlag viser kvaliteten af det pædagogiske arbejde i dagtilbud.

Set i lyset af ovenstående påbegyndte vi i 2022 arbejdet med at udvikle et tilsynsværktøj. Dette værktøj kalder vi KVALid Tilsyn.

KVALid Tilsyn i dagplejen, i vuggestuer og i børnehaver

I skrivende stund er der udviklet et tilsynsredskab til dagplejen: KVALid Tilsyn Dagpleje - og der arbejdes på et tilsvarende tilsynsmateriale til brug i hhv. vuggestuer og børnehaver. Materialet forventes klar til anvendelse og kompetenceudvikling i foråret 2024.

KVALid Tilsyn: Formål og målgruppe

KVALid Tilsyn består af tilsyns- og observationshæfter udviklet til at understøtte:

  • Det kommunale arbejde med det uvildige tilsyn
  • Tilsyn med afsæt i dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan
  • Arbejdet med en fælles, forskningsinformeret ramme for hvad der kendetegner dagtilbuds af høj kvalitet
  • Et fokus på det udviklende tilsyn

OBS. Pt. er KVALid Tilsyn udviklet til dagplejen. Fra 2024 er værktøjet også færdigudviklet til vuggestuer og børnehaver.

KVALid Tilsyn er målrettet kommunale tilsynsansvarlige, fx konsulenter, ledere og dagplejepædagoger.

Få vejledning og mere at vide

Heidi Trude Holm

Lektor

E-mail:
hho@ucn.dk
Telefon:
72691731