Gå til hoved indhold

Børn i dagtilbud trives og lærer bedst i trygge, udviklingsstøttende relationer til omsorgsfulde og fagligt kompetente pædagoger. Den gode kontakt er barnets psykologiske ilt.

På kurset arbejder vi med at genopdage hvad der egentlig ligger bag begrebet faglig relationskompetence. Hvordan er man, og hvad gør man når man arbejder fokuseret på at styrke relationerne i dagtilbuddet?

Kurset i relations- og ressourceorienteret pædagogik sætter fokus på pædagogens egen mentale tilstand og på kommunikationen: det verbale og nonverbale sprogs betydning for relationsdannelsen til barnet.

Deltagerne får indblik i eksisterende viden og forskning omkring:

  • Tilknytning og udviklingspsykologi ift. relationsdannelse
  • Udviklingsstøttende voksen-barn relationer
  • Relationskompetencer som afsæt for: tryghed, trivsel, udvikling, læring og guidning

På kurset lærer du hvordan du arbejder med kontaktetablering og kontaktopretholdelse, hvordan du formidler viden og læring og hvordan du guider og vejleder barnet så det opnår kompetencer i at færdes og navigere socialt og kulturelt.

Et vigtigt element på kurset er pædagogens mentalisering og sensitivitet ift. at have ”barnets sind på sinde”. Desuden lærer du at ”genopdage” nogle af børnene og at se dem med ressourcefyldte briller. Disse bærende elementer er nøje indtænkt i kursets opbygning og i den didaktik, som vores undervisere arbejder med afsæt i.

Som fagperson vil du gennem deltagelse i kurset opnå:

  • Øget bevidsthed omkring din egen rolle, betydning og kommunikation
  • Større selvtillid og faglig sikkerhed
  • Større arbejdsglæde

Børnene i daginstitutionen støttes i at:

  • Udvikle emotionel tryghed
  • Udvikle kognitive strategier af vital betydning for deres livsmestring og personlighedsdannelse
  • Opnå større trivsel gennem nære, betydningsfulde relationer

Mellem kursusgangene skal du være indstillet på at øve dig hjemme i din egen praksis på baggrund af små praksisopgaver som bl.a. omfatter selvobservation og videooptagelse af samspil med et barn eller en børnegruppe.

Vi udbyder også åbne uddannelser i relations- og ressourceorienteret pædagogik - også kaldet ICDP.