Gå til hoved indhold

Forskning understreger, at kvalitet i dagplejen for børn i 0-2 års alderen i høj grad afhænger af dagplejernes uddannelse. Uddannelsen bør sikre at dagplejerne besidder den nødvendige viden om egne samspils- og interaktionsmuligheder med børnene i dagplejen (Hansen, 2013). Børn trives og lærer bedst i trygge, udviklingsstøttende relationer til omsorgsfulde og kompetente dagplejere. Den gode kontakt er barnets psykologiske ilt.

Kurset i ICDP: relations- og ressourceorienteret pædagogik sætter fokus på dagplejerens egen mentale tilstand og opfattelse af barnet samt på dagplejerens kommunikation: det verbale og nonverbale sprogs betydning for relationsdannelsen til det lille dagplejebarn.

På kurset lærer du som dagplejer hvordan du arbejder med at skabe den gode kontakt til barnet og justering til barnets initiativer. Du lærer mere om hvordan du formidler viden og læring når I skal spise, tage tøj på, når I får øje på en regnorm, når I skal rydde op eller når du arbejder fokuseret med indholdet i læreplanerne. Du lærer også hvordan du arbejder relationelt når du har behov for at guide og vejlede barnet, så det på sigt opnår kompetencer i at færdes og navigere socialt, og i at forstå de ”spilleregler” der er i dagplejen.

Et vigtigt element på kurset er dagplejerens mentalisering og sensitivitet ift. at have ”barnets sind på sinde”. På kurset lærer du at ”genopdage” nogle af børnene og at se dem med ressourcefyldte briller. Disse bærende elementer er nøje indtænkt i kursets opbygning og i den didaktik, som vores undervisere arbejder med afsæt i.

Som dagplejer vil du gennem deltagelse i kurset opnå:

  • Øget bevidsthed omkring din egen rolle, betydning og kommunikation
  • Større selvtillid og faglig sikkerhed
  • Større arbejdsglæde

Børnene i dagplejen støttes i at:

  • Udvikle emotionel tryghed
  • Udvikle kognitive strategier af vital betydning for deres livsmestring og personlighedsdannelse
  • Opnå større trivsel gennem nære, betydningsfulde relationer

Mellem kursusgangene skal du være indstillet på at øve dig hjemme i din egen praksis på baggrund af små praksisopgaver som bl.a. omfatter selvobservation og videooptagelse af samspil med et barn eller en børnegruppe

Hos UCN act2learn har vores ICDP-undervisere mange års erfaring med at undervise dagplejere i relations- og ressourceorienteret pædagogik.

Vi har været i mange af landets kommuner. I Aalborg Kommune har bl.a. vi certificeret alle dagplejere på ICDP niveau 1, og alle dagplejepædagoger på ICDP niveau 2. Er du/I interesserede i at høre om andre kommunes erfaringer med ICDP i dagplejen, så kontakt os endelig.

ICDP-uddannelsen på niveau 1 er en certificering, som omfatter 36 lektioners undervisning fordelt på 6 kursusgange med mellemliggende praksisperioder. Vi kan også lave kortere kursusforløb eller oplæg omkring den relations- og ressourceorienterede pædagogik i dagplejen