Gå til hoved indhold

Der er i de seneste år kommet et stigende fokus på familieplejeområdet. Ligesom at der ses en stigning i antallet af anbringelser i plejefamilier. Årsagerne til anbringelserne i en plejefamilie er af forskellig karakter. Fælles for alle plejefamilier er, at der er behov for efteruddannelse for at kunne agere professionelt og fagligt i arbejdet med de anbragte børn og unge.

Årlige kursusdage

I henhold til serviceloven har plejefamilier, som har børn/unge i døgnpleje ret og pligt til efteruddannelse. Den anbringende kommune har pligt til som minimum at tilbyde plejefamilierne to årlige kursus dage.

På UCN act2learn tilbyder vi i et tæt samarbejde med den enkelte kommune at planlægge og varetage undervisningen af de 2 obligatoriske kursusdage, der tilbydes til plejefamilier.

Eksempler på emner:

 • Mentalisering
 • Tilknytningsproblematikker
 • Forældresamarbejde
 • Konflikthåndtering
 • Sund kost
 • Mad og måltider i et neuropædagogisk perspektiv
 • Resiliens
 • Diagnoser
 • Relations og ressourceorienteret pædagogik
 • De unge plejebørn
 • Barnets historie
 • Børneperspektiver

Særligt tilrettelagt akademimodul for plejefamilier

Akademimodulet for plejefamilier er et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, som er kompetencegivende og tæller 10 ECTS point. Formålet med modulet er at kvalificere plejefamilierne til at analysere, vurdere og på faglig, kompetent vis indgå i og varetage komplekse socialpædagogiske problemstillinger og arbejdsopgaver ift deres plejebørn. Den studerende (plejemor/plejefar) skal kunne varetage det socialpædagogiske arbejde udviklingsorienteret, selvstændigt og i samarbejde med plejebarnet, plejemor/plejefar og andre samarbejdspartnere i tværfaglige sammenhænge. Plejemor/plejefar skal igennem integration af praksiserfaringer og udviklingsorienteret arbejde opnå viden, færdigheder og kompetencer.

UCN act2learn har i samarbejde med Brønderslev og Hjørring kommune haft et pilotprojekt vedr. uddannelsesforløbet for familieplejere. Læs evalueringen af forløbet her.

Uddannelse til familieplejekonsulenter

Den enkelte plejefamilie har en familie plejekonsulent, som de samarbejder med. Familieplejekonsulenten har et alsidigt job med blandt andet; rekruttering af familieplejere, at yde råd og vejledning, supervisere, sikre kvalificerede match til børn i døgnpleje, udarbejde noter med mere. UCN act2learn samarbejder med den enkelte kommune i relation til efter- videreuddannelse af familieplejekonsulenterne. Eksempelsvis med træning i kommunikation og samtaleformer, konfliktløsning, supervisionsuddannelse osv.

Skal vi udvikle jeres næste efteruddannelsestilbud?

Ønsker du at komme i dialog med os angående kurser- og eftervidereuddannelse inden for familieplejeområdet, er du velkommen til at kontakte os. 

Få vejledning og mere at vide

Karen Marie Juhl Nielsen

Konsulent

E-mail:
kjn@ucn.dk
Telefon:
72691752