Gå til hoved indhold

Mellemformer

Mellemformer er et fænomen, som efterhånden fylder meget i den pædagogiske praksis. Men hvad er mellemformer egentlig?

Et begreb uden indhold – men med mange muligheder

Hos UCNact2learn mener vi ikke, at begrebet har nogen værdi eller betydning i sig selv. Mellemformer betragter vi som et tomt kar, der udelukkende får værdi ved at lærere, pædagoger og ledelser reflektere over, hvilken vej der vil være værdifuld at gå i netop deres specifikke kontekst, når ønsket er; at skabe en inkluderende skole, hvor der er deltagelses- og læringsmuligheder for alle børn.

Mellemformer er mangefacetteret

For os at se handler arbejdet med mellemformer om at rumme kompleksiteten. Der er ikke én løsning på at skabe inkluderende skoler. Det handler om, på én og samme tid, at tage højde for og sammentænke mange perspektiver. Den organisatoriske ramme, de professionelles samarbejde, den didaktiske og specialpædagogiske viden er alle perspektiver, som skal rummes i arbejdet med mellemformer.

I dén forståelse bliver begrebet mangefacettet. Det kan sammenlignes med en diamant, som fra hver eneste vinkel indeholder et nyt blik på det aktuelle billede. I den optik er der således ej heller nogen konkret model eller skabelon for, hvordan hver enkelt skole kan arbejde med mellemformer. Vi mener, at hver skole er unik med sine voksne, sine elever, sine udfordringer og sine muligheder, og derfor tror vi ikke på, at der er nogen fælles ”one-size-fits-all” løsning. Ydermere ved vi fra forskningen, samt fra egne erfaringer med udviklingsarbejder i praksis, hvad der kan være meningsgivende og værdifuldt at kaste lys på, når en skole gerne vil finde mulige veje ind i at igangsætte, facilitere og evaluere skolens arbejde med mellemformer. Hvorledes disse så tilpasses den enkelte skole, er afhængig af den enkelte organisation.

Aktionslæring og et visionært fundament

I arbejdet med mellemformer ved vi, at de professionelles fælles refleksioner og kontinuerlige prøvehandlinger giver gode forudsætninger for at samskabe, afprøve og justere hverdagspraksis, så den inkluderende praksis får gode betingelser. Det handler helt praktisk om, at de professionelle skal have tid, mulighed og forudsætninger for at drøfte, diskutere og udvikle praksis, hvor nye ideer, forskellige fagperspektiver og professioner kommer i spil, således det samledes barns behov og udviklingspotentialer bliver belyst; både fagligt, socialt og personligt – også på tværs af barnets deltagelsesfelter. Det handler om at skabe gode betingelser for pædagogiske og didaktiske refleksioner mellem de professionelle, og lade dem finde løsninger i fællesskab.

Ligeledes ved vi, at forudsætningen for, at et sådant arbejde kan lykkes er, at skolen har et kendt, anerkendt og anvendt fælles fundament, hvor dennes grundlæggende værdier og visioner er formuleret. I disse må der være en tydelig kobling til den inklusionsforståelse, som arbejdet med mellemformer fordrer, så de professionelle har dette fundament at stå stærkt på i deres drøftelser og tiltag. Det skyldes bl.a., at når en skole vil arbejde inkluderende og sikre bedst mulige lærings- og deltagelsesbetingelser for alle sine elever, så afhænger det af, at de professionelle voksne er i stand til at/ og føler sig klædt på til at se bag om børnenes adfærd i en forståelse af, at børn gør det godt, hvis de kan. Det er et børnesyn som uløseligt hænger sammen med voksne, som kender ansvarsprincipperne om, at den voksne altid har ansvaret for relationen, samt at den som kan påvirke, har ansvaret for at gøre det.

Vil du vide mere?

Har du lyst til at læse mere om mellemformer, så kan du læse her, hvad vores to adjunkter Anna Katrine Krogholm Olesen og Anne Hejgaard skriver i Skolemonitor: ”Mellemformer er andet end at gå i skoven om torsdagen”.

Har du lyst til at lytte til mere om mellemformer, så kan du lytte til vores podcast POP Episode 3: ”Mellemformer - når vi er sammen om at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever” hvor lektor Dorthe Geisnæs har besøg i studiet af adjunkt Anne Hejgaard.

Skræddersyet forløb og sparring

Er I optaget af, hvordan mellemformer kan se ud i jeres konkrete praksis, så tag endelig fat i os. Vi vil altid gerne drøfte jeres tanker og overvejelser og sammen finde en vej, som skaber deltagelses- og læringsmuligheder for alle børn. Vores konsulenter fungerer som sparringspartere i jeres arbejde med mellemformer og vi kn sammensæter temadage, kurser mv. til medarbejdergrupper, som ønsker at blive klogere på, hvordan de kan gribe arbejdet an.

Få vejledning og mere at vide

Jette Agerbo Maksten

Lektor

Telefon:
72691712

Ann Dyreborg Reichstein

Administrativ medarbejder

E-mail:
adr@ucn.dk
Telefon:
72690402