Gå til hoved indhold

Samarbejdsbaseret og Proaktiv Problemløsning (CPS)

"Børn gør det godt, hvis de kan!" Sådan siger Dr. Ross W. Greene, som er forfatter til bøgerne ”Det eksplosive barn”, ”Fortabt i Skolen”, ”Fortabt og Fundet” samt ”Opdragelse uden Skældud”. Derudover er han ophavsmand til metoden Samarbejdsbaseret og Proaktiv Problemløsning - også kaldet CPS (Collaborative and Proactive Solutions). CPS er en samarbejdende og proaktiv tilgang til problemløsning med børn og unge. Måske kender du metoden under navnet Plan B-samtaler.

CPS er en måde at samarbejde med børn og unge om at løse de udfordringer, som hverdagen i og uden for skolen, byder på. På den måde er modellen med til at skabe øget fokus på behovet for at inddrage børn og unges stemmer i problemløsning.

Hos UCN act2learn kan vi rådgive jeres skole i, hvordan I kan arbejde med CPS.

Hvad er CPS?

Grundsynet i CPS er, at al adfærd er kommunikation. Udfordrende adfærd forstås som en måde, hvorpå barnet kommunikerer, at der er en forventning, som han eller hun endnu ikke mestrer. I stedet for at forsøge at modificere adfærden, så hjælper CPS voksne og børn til at samarbejde om at løse det problem, som gav anledning til adfærden.

CPS sikrer, at barnets stemme høres, at barnet hører den voksnes bekymring, og at de arbejder sammen som partnere i forhold til at løse problemer. Denne proces får ikke alene adfærden til at forsvinde, det er også med til at forbedre kommunikationen og relationerne mellem børn og voksne. For vi vil som mennesker gerne samarbejde, når vi bliver inddraget, og det vil børn også.

Hvis du vil læse mere om CPS, henviser vi til Dr. Ross Greenes hjemmeside: https://www.livesinthebalance.org

UCN's forskning i CPS

UCN act2learn har igennem en længere periode – og indtil 2019 - haft et forskningssamarbejdet med Aalborg kommune og Dr. Ross Greene omkring CPS. I dette forskningsprojekt blev CPS afprøvet i en dansk kontekst på Vejgaard Østre Skole i Aalborg. I de nedenstående videoer kan du høre, hvilke erfaringer ledere, lærere og elever har gjort sig med CPS. Du kan også læse evalueringsrapporten fra projektet her.

Download gratis de materialer der bruges i arbejdet med CPS.

Undervisning og sparring

Ønsker jeres skole, afdeling eller team at arbejde med CPS, så kontakt os for at høre nærmere om kurser og moduler samt hvilke muligheder der er for skræddersyede uddannelsesforløb og sparring.

Hvad siger andre om CPS?

Hør hvordan Vejgaard Østre Skole i Aalborg har arbejdet med CPS gennem et skræddersyet forløb.

Skoleleder Jesper Saugstrup Jensen
Lærer Mette Due Nielsen
Inklusions- og trivselsvejleder Stinne Jensen
Elev Mikkel Tulstrup

Få vejledning og mere at vide

Jette Agerbo Maksten

Lektor

Telefon:
72691712