Gå til hoved indhold

Skældud

Vi har udarbejdet forskellige specialdesignede kompetence forløb omkring ”Skæld mindre ud”. Forløbene målretter sig lærere, pædagoger og andre fagpersoner der arbejder med børn. Forløbene kan tilrettes alt efter ønsker og behov på den enkelte institution eller skole.

Det er ikke længere ny viden, at vi ikke bør skælde ud. Det har der efterhånden været fokus på i en hel del år. Vi ved nemlig godt, hvor afgørende det er, at voksne har øje på deres relation til de børn og unge, som de arbejder med. Vi ved også godt, hvilken betydning det har, at voksnes børnesyn tager afsæt i, at børn gør det godt, hvis de kan.

Hos UCN act2learn har vi teoretisk viden og praktisk erfaring med området både indenfor skole og dagtilbudsområdet; herunder både i almen og specialregi. Vi har derfor konkret viden og værktøjer til at klæde jer på og understøtte jeres læringsvej til at vælge alternativer til skældud. Forskning viser, at skældud ofte opstår når de voksne oplever afmagt, og en følelse af ikke at have andet at 'gribe i'. Så kontakt os endelig. Vi har en stor værktøjskasse sprængfyldt med gode alternativer, som kan være med til at bygge børnenes selvværd op OG understøtte deres trivsel, udvikling og læring. Vi har god erfaring med at skabe skræddersyede forløb af både kortere og længere varighed. Så kontakt os endelig og hør hvad vi kan gøre for netop jer.

Særligt tilrettelagt forløb for kommuner, skoler og dagtilbud

Er du optaget af at skabe et miljø, hvor de professionelle er klædt på til at kunne understøtte børnenes udvikling, trivsel og læring i et varmt, relationel og anerkende miljø? Et miljø, der bidrager positivt til børns mentale sundhed og deres relationer til hinanden og de voksne.

Skældud har en negativ påvirkning på børns selvværd og har en negativ betydning for børns mulighed for at være en del af det sociale fællesskab. Det har også en negativ indvirkning på børns mulighed for at indgå i læringssammenhænge. Men skældud påvirker også de voksne. At skælde ud kan både dræne for energi, det kan smitte blandt de voksne – og dermed føre til endnu mere skældud - og det kan øge oplevelsen af frustration og afmagt.

Men hvad er det vi kan gøre for at finde ud af, hvorfor vi skælder ud, hvornår vi skælder ud og hvad vi kan gøre i stedet for at skælde ud?

Hos UCN har vi stor erfaring med specialdesignede kompetenceforløb, der udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med kommuner, skoler og dagtilbud. Vores mål er at bidrage til ændret adfærd og derigennem nye meningsfulde handlingsmønstre i praksis. Derfor er vores opmærksomhed rettet mod, at den nye viden kan omsættes til handling allerede fra den første dag. Vi ved, at det afgørende i denne sammenhæng er afsættet i netop jeres praksis – at kompetenceforløbet matcher jeres behov, ønsker og virkelighed.

Som inspiration har vi har samlet forskellige specialdesignede kompetenceforløb omkring ”Skæld mindre ud”. Her kan du se, hvordan et kompetenceforløb kunne se ud. De forskellige design er alle bygget op omkring en model, der sikrer, at deltagerne arbejder med henholdsvis viden, kunnen og gøren.

  • Viden: Giver deltageren kendskab til udvalgt forskning, teori og metoder
  • Kunnen: Giver deltagerne viden om, hvordan udvalgt forskning teori og metoder kan anvendes i praksis
  • Gøren: Klæder deltageren på til at kunne sætte sin viden og kunnen i spil, således denne bliver omsat til bæredygtig pædagogisk praksis

Fire inspirationsdesign

Få vejledning og mere at vide

Heidi Trude Holm

Lektor

E-mail:
hho@ucn.dk
Telefon:
72691731