Gå til hoved indhold

Der vil med afsæt i en neuropædagogisk praksisnær tilgang være fokus på, hvordan der kan tænkes mere bevægelse ind i børnenes skoledag med afsæt i børnenes forudsætninger, motivation og muligheder.

Børn med særlige behov er ofte ekstra udfordrede i forhold til deres sociale samspil, sanseintegration, kommunikation, kognition
og eksekutive funktioner, samt deres motorik og/eller sundhedstilstand.

Det kan derfor begrænse deres bevægelses- og idrætsmæssige muligheder. Regelmæssig bevægelse i skolen kan understøtte børns motorik, sundhed, trivsel og læring. For nogle af børnene kan det også forbedre deres søvn og mindske ufrivillige stereotype bevægelser.

Bevægelse kan inddrages i skoletiden, som deciderede bevægelsesaktiviteter, men også som kropslige og bevægelsesmæssige elementer inddraget i de fungerende hverdagsrutiner.

Dit udbytte

  • Viden om, hvad bevægelse og idræt er, og hvad bevægelse kan bidrage til hos målgruppen
  • Indsigt i de kognitive og sanseperceptions-forstyrrelser målgruppen kan have, og hvordan det viser sig i en bevægelses-mæssig kontekst
  • Ideer til bevægelsesaktiviteter, der kan inddrages i skolens hverdag både inde og ude, under hensyntagen til elevernes forudsætninger

Kursets indhold

  • Nyeste forskningsviden om bevægelse og fysisk aktivitet rettet mod målgruppen
  • Præsentation af sanseperception og kognitive udfordringer, og hvorledes der kan arbejdes målrettet mod at understøtte sanser og kognition
  • Inddragelse af pædagogiske redskaber og didaktiske greb, der kan understøtte bevægelse og idræt i skolen
  • Afprøvning af bevægelsesaktiviteter
  • Fokus på implementering af bevægelse på egen skole

Skræddersyet forløb til jeres ønsker

Kurset er tilrettelagt med to undervisningsdage med 14 dages mellemrum, men vi kan tilpasse indhold og sammensætning, så det matcher jeres udfordringer og dagligdag. Kontakt venligst kursussekretær Kirsten Larsen på kal@ucn.dk for mere information om skræddersyede forløb

For information vedr. kursets indhold og målgruppe, kontakt kursusansvarlig Anette Bentholm på anb@ucn.dk.

Få vejledning og mere at vide

Kirsten Elise Pedersen

Områdekoordinator