Gå til hoved indhold

Lær at håndtere situationer med fx borgere eller patienter, der i situationer kan føle sig så pressede, at der risiko for at der opstår en akut konflikt.

Forløbet kan være relevant for personale i ældreplejen, der oplever udadreagerende ældre. Eller personale i psykiatrien, der ønsker at arbejde konfliktnedtrappende i forhold til patienter, pårørende mv.

Undervisning og øvelser skal gøre dig som medarbejder i stand til at være mere bevidst om situationer, hvor der kan opstå akutte konflikter måske med vold til følge, så du måske helt kan afværge dem. Udvikler situationen sig, klæder uddannelsesforløbet dig på til at håndtere situationen.

Få svar på, hvorfor nogle situationer udvikler sig til konflikt og vold, hvordan du i pressede situationer kommunikerer bedst muligt, hvordan du forebygger sådanne situationer og hvilken rolle det kollegiale fællesskab spiller.

Forløbets kompetencemål

  • at styrke din analyse og indsigt i kommunikation generelt og specielt i kommunikationens dynamik i pressede situationer
  • at styrke din bevidsthed om, hvad der skal til for at udvikle en hensigtsmæssig kommunikation i den konkrete kontekst
  • at udvikle dine resurser til kommunikation i de pressede situationer og til at møde en konflikt åbent og konstruktivt
  • at identificere udviklingsmulighederne i den konkrete praksis

Vil I vide mere?

Kontakt os for at høre mere om, hvornår vi kan sammensætte et uddannelsesforløb, temadage eller lignende for dig og dine kollegaer.

Få vejledning og mere at vide

Karen Marie Juhl Nielsen

Konsulent

E-mail:
kjn@ucn.dk
Telefon:
72691752