Gå til hoved indhold

Rollen som visitator med myndighedsansvar er kompleks og kræver ofte specialiseret viden og specialiserede kompetencer. Med vores målrettede videreuddannelse til sundhedsfagligt uddannede visitatorer inden for ældre- og sundhedsområdet kan du bygge ovenpå dine kompetencer og blive opdateret med nyeste viden.

Fokus i uddannelsesforløbet ligger dels på den gode sagsbehandling inden for de gældende juridiske, politiske og organisatoriske rammer, dels på kommunikation, samarbejde og koordinering af en sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

Uddannelsesforløbet er kompetencegivende og består af to moduler på i alt 15 ECTS.

Hvad får du ud af forløbet?

Uddannelsesforløbet klæder dig på til at finde de gode svar på borgerens ønsker og behov med udgangspunkt i den lovmæssige ramme.

Du får kompetencer til at kunne bevilge borgeren den rette hjælp på baggrund af en kompetent fortolkning af de gældende regler og retningslinjer på området.

Forløbet styrker din integritet og gennemslagskraft og din evne til at kommunikere og formidle på tværs af institutionelle, organisatoriske og faglige grænser.

Du får mulighed for at udvikle dine kommunikative færdigheder både overfor borgere, pårørende og samarbejdspartnere med særligt fokus på, at kommunikationen skal danne udgangspunktet for meningsfulde og helhedsorienterede løsninger. I den sammenhæng kigger vi også ind i de muligheder og udfordringer, der ligger i online mødevirksomhed.

I forløbet lægger vi stor vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Undervisningen er derfor tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner samt individuelle refleksioner.

Vil I hjemkøbe forløbet?

Kontakt os for at høre mere om mulighederne for et skræddersyet forløb til netop jeres organisation.

Få vejledning og mere at vide

Charlotte Nielsen

Administrativ medarbejder

Telefon:
72691676