Gå til hoved indhold

Omstillingsfonden

Som faglært, ufaglært eller professionsbachelor i job er det muligt at få sine dækket udgifter til efteruddannelse på op til 10.000 kr. pr. kalenderår. Tilskuddet, der kan søges, gælder (med få undtagelser) for alle akademi- og diplommoduler, fagspecifikke kurser, deltidsuddannelser med merit og enkeltfag.

Du skal i hovedtræk opfylde nogle få krav for at søge. (1) Dit højeste uddannelsesniveau er maksimalt en professionsbachelor eller tilsvarende. (2) Du skal være i job, og være registreret som privat betaler, da virksomheder ikke kan få tilskud fra Omstillingsfonden.

OBS! Hvis du har en professionsbachelor eller et tilsvarende niveau
Puljen for dig der har en professionsbachelor eller et tilsvarende niveau er desværre opbrugt for 2024. Der kommer en ny pulje i 2025 og du kan søge 4 måneder inden dit ønskede uddannelsesforløb starter.

Du kan stadig søge Omstillingsfonden til uddannelsesforløb i 2024, hvis du er ufaglært eller faglært.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

SVU er en økonomisk støtte til voksne, som ønsker at videreuddanne sig. Der gælder nogle særlige betingelser for hvem der kan få SVU, afhængigt af hvilken form for videregående uddannelse der søges til.

Ansøgningen om SVU kan tidligst indsendes 13 uger før uddannelsen påbegynder, og senest 4 uger før uddannelsesstart. Da SVU ikke kan bevilges med tilbagevirkende kraft, anbefales det at ansøge hurtigst muligt.

Kompetencefonde

Hvis du er omfattet af en overenskomst, så er det meget muligt, at du kan søge om økonomisk støtte til kursusudgifterne fra en kompetencefond tilknyttet dit område.