Gå til hoved indhold

Hvordan fungerer ECTS?

Samtlige videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark skal anvende ECTS-pointsystem. ECTS-point angiver den gennemsnitlige arbejdsbyrde og ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad. De ECTS-point en uddannelse omfatter, angiver således den tid du kan forvente at skulle bruge til undervisning, forberedelse, eksamen og øvrige aktiviteter, som er nødvendige for at kunne gennemføre uddannelsen.

60 ECTS-point svarer til den gennemsnitlige studerendes fuldtidsarbejde for et studieår, 30 ECTS-point svarer til arbejdsbelastningen for et semester og 1 ECTS-point svarer til en gennemsnitlig studieindsats på omtrent 27-28 timer. Hvert fag eller kursus tildeles et antal point, som angiver den pågældende arbejdsindsats. Den studerende tildeles først ECTS-point, når kurset er bestået efter dertilhørende bedømmelsesformer.

Merit

ECTS-systemet er ikke et automatisk meritoverførelsessystem, men det kan lette dine muligheder for at få godkendt en uddannelsesaktivitet ved en anden institution i Danmark eller udlandet, da måleenheden er international.

Læs mere om ECTS-point på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Kontakt studievejledningen

Jette Andreasen

Studievejleder

Se hvilke uddannelser Jette dækker:

Tina Bülow Pedersen

Studievejleder

Se hvilke uddannelser Tina dækker:

Christina Dellgren Knudsen

Studievejleder

Se hvilke uddannelser Christina dækker:

Birgitte Nørgaard Jensen

Studievejleder

Se hvilke uddannelser Birgitte dækker:

Karen Marie Juhl Nielsen

Studievejleder

Se hvilke uddannelser Karen Marie dækker:

Pia Lindkvist Knærkegaard Pedersen

Studievejleder

Se hvilke uddannelser Pia dækker:

Stine Nørkjær Nielsen

Projektkoordinator og læringsambassadør