Gå til hoved indhold

Hvorfor vælge en åben uddannelse?

Efter- og videreuddannelse, der er tilrettelagt som åben uddannelse, byder på en lang række muligheder for kompetenceudvikling. Åben uddannelse differentierer sig fra almen uddannelse ved, at de kan vare fra en enkelt dag og op til flere år. Indholdet varierer deslige, idet der tages udgangspunkt i deltagerens eksisterende jobfunktion og erhvervserfaring.

Der findes mange typer kurser og uddannelser under åben uddannelse, herunder:

  • Deltidsuddannelser
  • Heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid
  • Enkeltfag
  • Fagspecifikke kurser
  • Korte kurser
  • Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb

Når du tager en åben uddannelse bliver man opkrævet deltagerbetaling. Det gælder også for eksamen for selvstuderende. Betalingen er forskellig fra forløb til forløb og dækker blandt andet undervisningen. Under det enkelt kursus kan du se, hvor meget deltagerbetalingen udgør.

Læs mere om muligheden for at søge SVU.

Lovens formål er at fremme et bredt udbud af erhvervsrettet uddannelse til den voksne befolkning. Der skal ved tilrettelæggelsen tages hensyn til voksnes praktiske muligheder for at kombinere uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet enten ved tilrettelæggelse på deltid for beskæftigede, herunder beskæftigede, der modtager statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) eller godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, eller ved tilrettelæggelse på heltid for beskæftigede, herunder beskæftigede, der modtager statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) eller godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Uddannelsesaktiviteterne skal ligge inden for Undervisningsministeriets område.

Få vejledning og mere at vide

Birgitte Nørgaard Jensen

Studievejleder / Uddannelseskonsulent

Ledelse og Organisation

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722
Pædagogik og Læring