Gå til hoved indhold

SVU gives til uddannelser udbudt efter lov om åben uddannelse eller til universitetslovens regler om deltidsuddannelse. Der gælder nogle særlige betingelser for hvem, der kan få SVU, afhængigt af, om der søges til videregående uddannelse, folkeskoleniveau eller gymnasiel uddannelse.

SVU administrationen på UCN act2learn

Du kan bruge SVU administrationen til at finde ud af følgende:

  • Hvem kan få SVU?
  • Hvor meget er støtten?
  • Hvad er betingelserne for at få støtte?
  • Detaljerede spørgsmål om sagsbehandling og sagsgangen
  • Ændringer i forhold til ansøgningen fx ændrede skatteforhold, kontooplysninger m.m.

Åbningstider

Du kan rette henvendelse til SVU administrationen pr. mail eller via telefon i vores faste åbningstid, som er alle hverdage kl. 09.00-12.00.

BEMÆRK - vi holder ferielukket i uge 28 - 29 - 30 og 31

Ansøgning om SVU

Ansøgningen kan tidligst indsendes 13 uger før uddannelsen påbegynder, og skal sendes senest 4 uger før uddannelsesforløbets start. Da SVU ikke kan bevilges med tilbagevirkende kraft, anbefales det at ansøge hurtigst muligt.

Du kan læse mere om tidsfrister og ansøge om SVU digitalt ved at logge på ansøgningssystem med NemID på svu.dk. Hvis ikke du har mulighed for at søge digitalt, kan du søge via papirskema, som kan rekvireres på www.svu.dk eller hos en SVU-administrator.

SVU-skemaer udfyldt af uddannelsessted, ansøger og arbejdsgiver sendes til:

SVU administrationen
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ
Tlf. 72 69 35 35
E-mail: svu-admin@ucn.dk