Gå til hoved indhold

Tilskud til din efteruddannelse

Til og med 2023 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til efteruddannelse via Omstillingsfonden. Pengene uddeles efter "først til mølle"-princippet og kan søges til at dække deltagerbetalingen på op til 10.000 kr. på akademi- og diplommoduler.

Hvem kan søge fra Omstillingsfonden?

Du kan søge tilskud fra Omstillingsfonden, hvis…

  1. Du er faglært eller ufaglært. hvilket vil sige, at din højeste uddannelse er en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, fx tømrer, kok eller sosu-assistent. Kommunomer, merkonomer og farmakonomer kan også søge.

    Omvendt betyder det også, at du IKKE kan søge om tilskud fra Omstillingsfonden, hvis du har gennemført en videregående uddannelse (dvs. en erhvervsakademiuddannelse, akademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse, diplomuddannelse (herunder HD 2. del), bacheloruddannelse eller anden uddannelse på tilsvarende eller højere niveau).

  2. Du er i job. Alle, som er ansat i en offentlig eller en privat virksomhed, kan søge.

  3. Du IKKE er selvstændig.

Du kan søge tilskuddet, så snart det er muligt at tilmelde sig det ønskede modul. Dog kan tildeling af tilskud tidligst ske 4 måneder før studiestart, såfremt der fortsat er midler i fonden.

Hvis du har udgifter, som overstiger 10.000 kr. pr. kalenderår, kan du muligvis søge om støtte til din resterende deltagerbetaling, bøger, materialer og/eller transport i din kompetencefond.

Opfylder du ikke kravene?

Hvis du ikke opfylder kravene for at ansøge Omstillingsfonden, er der andre muligheder for at søge tilskud. Kompetencefondene har bl.a. forskellige tilskudsordninger.

Sådan ansøger du og får tilskud fra Omstillingsfonden

1) Skriv i kommentarfeltet ved tilmelding til et modul

Når du tilmelder dig et modul, skal du i tilmeldings-kommentarfeltet skrive: "Jeg søger Omstillingsfonden".

2) Udfyld tro og love-erklæring

Når du har tilmeldt dig, skal du udfylde vores digitale tro og love-erklæring, hvori du bekræfter, at du er faglært eller ufaglært, i job og at du ikke er selvstændig.

Den digitale tro og love-erklæring sendes automatisk til os, når du har udfyldt den og trykket på ”Send blanket”. Du må også gerne vedhæfte den i din tilmelding til det modul, du søger optagelse på.

Udfyld erklæringen

Hvis du har brug for vejledning i udfyldelse af tro og love-erklæring, finder du en trinvis guide her.

3) Du får svar på om du har modtaget tilskuddet

Når vi har modtaget og behandlet din tro og love-erklæringen, kan der ske to ting:

  • Du tildeles tilskud - enten til hel eller delvis deltagerbetaling.
  • Du tildeles ikke tilskud - enten fordi du ikke opfylder kravene, eller fordi fonden er opbrugt.

Uanset udfaldet giver vi dig besked via mail. Dog kan tildeling af tilskud tidligst ske 4 måneder før studiestart, såfremt der fortsat er midler i fonden.

Læs mere om Omstillingsfonden hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Brug midlerne til et diplom- eller akademimodul

Midlerne fra omstillingsfonden kan søges til alle godkendte akademi- og diplomuddannelser.

Studievejledning

Mette Frænde Andersen

Studiesekretær

E-mail:
MTA@ucn.dk
Telefon:
72691721

Charlotte Nielsen

Administrativ medarbejder

Telefon:
72691676