IT and support

Read about the IT department or get help and support

These pages include all the information you need, whether you are looking for guidance or support.

About the department

The IT department is responsible for UCN's overall IT operation and development. The core task of the IT department is to support UCN's day-to-day activities by providing reliable and up-to-date IT solutions to staff and students. At the same time, the IT department supports and facilitates UCN's development through ongoing development of the IT environment. This is done in close collaboration with UCN's study programmes and administration

The IT department has many different fields of work, so to ensure that our resources are spent well, we primarily work based on the tasks registered in our HelpDesk. In that way we are able to survey, register and prioritise our tasks.

No matter what kind of IT problem or task, such as purchasing, network, printer or e-mail, you can contact HelpDesk on 72 69 99 99 or 9999@ucn.dk. The HelpDesk ensures a structured treatment and follow-up on your questions and requests.

Core services include:

Support

UCN's support er organiseret under UCN Servicecenter, som er en ny enhed, der samler alt brugervendt service og support. Der er etableret 5 lokale centre.
Under UCN Servicecenter hører også HelpDesken, som du kan læse mere om her.

Hvis du har brug for hjælp til et specifikt produkt, kan du få hjælp gennem disse vejledninger.

Har du spørgsmål vedrørende UCN Servicecenter, kan du kontakte Annemette Jensen.

IT Operations

Driftsenheden er en ”back-office” enhed, der udfører en lang række opgaver for at sikre UCN optimal it-drift.

F.eks.:

 • Understøtter UCN Servicecenter med direkte bistand og assistance i sager, som ikke kan løses direkte ved brugeren, samt udskiftning af soft- og hardware hos brugere.
 • Styring og konfiguration af UCN enheder: Pc'er, smartphones mm.
 • Forvalter standarder og indkøbsaftaler ift. UCNs IT- og AV udstyr.
 • Varetager intern og ekstern drift af en lang række af UCNs forretningssystemer.
 • Kontraktholder på aftaler med eksterne leverandører som er underleverandør til UCN IT på en lang række drifts- og serviceydelser: F.eks. netværk, infrastruktur, sikkerhed, server- og applikationsdrift, backup mm.
 • Leverer og drifter en lang række integrationer mellem UCNs forskellige systemer, herunder dataflow og brugervalidering på tværs af UCN systemer og eksterne systemer.

Har du spørgsmål vedrørende UCN IT drift, kan du kontakte Steen Melby.

The digitisation unit

Digitaliseringsenheden er et nyt initiativ i UCN og it-afdelingen. Enheden består dels af konsulenter og specialister indenfor it-projekter og en række fagsystemer, dels af en software udviklingsenhed.

Ud over de konkrete projekter, som Digitaliseringsenheden deltager i, er det tanken, at enheden også medvirker til at styrke og koordinere de mange nuværende og kommende digitaliseringsprojekter i UCN. I overskrifter:

 • It-projektledelse
 • Understøttelse af  UCN´s øvrige digitaliseringsinitiativer vha. rådgivning og reviews
 • Ansvar for it-sikkerhedsområdet i UCN.
 • Deltage i udvikling af metoder til anvendelse ved digitaliseringsprojekter ved UCN/Fællesadministrationen.
 • Skabe sammenhæng i projekt- system og procesportefølje, herunder informationsarkitektur.
 • Udvikling af middleware og integrationer, samt udvikling og vedligehold af mindre applikationer/services.
 • Proaktiv identifikation af potentielle digitaliseringstiltag af relevans for UCN og generel ’overvågning’ af digitaliseringsområdet internationalt som nationalt.
 • Øvrige opgaver af relevans for understøttelse af digitaliseringsindsatsen ved UCN.

Contact

IT Helpdesk


Phone. +45 72 69 99 99
9999@ucn.dk

Telephone hours:
Monday - Friday 8am-15pm

Online: 9999.ucn.dk

International office

Follow UCN on Facebook

IT User guides

IT Helpdesk