UCN Rectorate

Kristina Østergaard Kristoffersen
Rektor
UCN Rektorat

+45 72690100
kkri@ucn.dk

Poul Højmose Kristensen
Professionshøjskoledirektør
UCN Rektorat

+45 72690101
phk@ucn.dk

Peter Møller Pedersen
Uddannelsesdirektør
UCN Rektorat

+45 72690311
pmpe@ucn.dk
UCN Research and Development

David Mayntz
Forskningsdirektør
UCN Forskning og Udvikling

+45 72690327
dvm@ucn.dk
Shared services

Berit Odgaard Christensen
Afdelingsleder
UCN Servicecenter

+45 72691820
bch@ucn.dk

Anne Smed Villadsen
HR-Chef
UCN HR

+45 72690326
anv@ucn.dk

Charlotte Trend Bakmann Kristiansen
Sekretariatschef
UCN Ledelsessekretariat

+45 72690300
cba@ucn.dk

Erik Hagen Jørgensen
Kommunikationschef
UCN Kommunikation

+45 72690320
ejo@ucn.dk

Karina Astrup Skjølstrup Larsen
Konstitueret IT-Chef
UCN IT og Digitalisering

+45 72691032
kac@ucn.dk

Lene Zakarias
Studiechef
UCN Studiekontor

+45 72690448
lez@ucn.dk

Mette Østergaard Samuelsen
International chef
UCN International

+45 72691355
mesa@ucn.dk

Peder Normann Pedersen
Bygningschef
UCN Bygningsdrift og Service

+45 72690150
pnp@ucn.dk

Peter Rubeck Olesen
Bibliotekschef
UCN Bibliotek

+45 72690350
pro@ucn.dk

Rie Nielsen
Kvalitetschef
UCN Kvalitetskontor

+45 72691560
rni@ucn.dk

Simon Andersen
Økonomichef
UCN Økonomi

+45 72690102
ssan@ucn.dk

Anne Lohman
Teamleder
UCN Studiekontor act2learn

+45 72690349
aal@ucnact2learn.dk

Helle Thomsen
Teamleder
UCN Studiekontor Campus Mylius Erichsens Vej

+45 72690474
hrt@ucn.dk

Rikke Flügel Lunde
Teamleder
UCN Studiekontor Campus Selma Lagerløfs Vej

+45 72690917
ril@ucn.dk

Rikke Malling Bartholomæussen
Teamleder
UCN Studiekontor Optagelsesenheden

+45 72691316
rba@ucn.dk

Rikke Ravn Bundgaard
Teamleder
UCN Studiekontor Campus Skolevangen

+45 72690456
rbj@ucn.dk

Tina Torp Staffe
Teamleder
UCN Studiekontor Teknologi og Business

+45 72691315
tts@ucn.dk
Teacher education programme and CFU

Peter Larsen
Uddannelseschef
UCN Lærer og CFU

+45 72690680
ptl@ucn.dk

Anders Bredahl Frank
Uddannelsesleder
CFU

+45 72690800
afr@ucn.dk

Helle Carstens
Uddannelsesleder
Læreruddannelsen Aalborg

+45 72690727
hee@ucn.dk

Jeanette Schmith
Uddannelsesleder
Læreruddannelsen Aalborg

+45 72690576
jeas@ucn.dk

Thorkild Donskov Rams
Uddannelsesleder
Læreruddannelsen Hjørring

+45 72690650
thr@ucn.dk
Social education programme

Anne Krogh
Uddannelseschef
UCN Pædagogik

+45 72690480
aek@ucn.dk

Dora Ingeborg Leegaard
Uddannelsesleder
Pædagoguddannelsen Thisted

+45 72690740
dol@ucn.dk

Gitte Orlowitz
Uddannelsesleder
Pædagoguddannelsen Aalborg

+45 72690559
gor@ucn.dk

Jesper Jensen
Uddannelsesleder
Pædagoguddannelsen Aalborg

+45 72690714
jeje@ucn.dk

Maria Jeanet Wedsgaard Hæstrup
Uddannelsesleder
Pædagoguddannelsen Hjørring

+45 72690528
mara@ucn.dk
Health studies

Iben Bøgh Bahnsen
Uddannelseschef
UCN Sundhed

+45 72691051
ibb@ucn.dk

Githa Maria Pedersen
Uddannelsesleder
Jordemoderuddannelsen

+45 72690975
gtc@ucn.dk

Helle Nygård Kristensen
Uddannelsesleder
Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg og Thisted

+45 72691205
hkr@ucn.dk

Lise Eckardt Hansen
Konstitueret Uddannelsesleder
Fysioterapeutuddannelsen

+45 72690957
leh@ucn.dk

Louise Møller
Uddannelsesleder
Radiografuddannelsen

+45 72691028
lum@ucn.dk

Sanne Holm
Uddannelsesleder
Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring

+45 72691225
sanh@ucn.dk

Sofie Gry Pristed
Uddannelsesleder
Bioanalytikeruddannelsen

+45 72691270
sgp@ucn.dk
UCN act2learn

Jeppe Klitgaard Stricker
Efter- og videreuddannelseschef
UCN act2learn

+45 22228283
jst@ucnact2learn.dk

Ane Davidsen
Områdeleder
UCN act2learn Ledelse og Organisation

+45 72691651
ada@ucnact2learn.dk

Mathilde Nyvang Hostrup
Områdeleder
UCN act2learn Pædagogik og Læring

+45 72690404
mnh@ucnact2learn.dk

Michell Kannegaard
Områdeleder
UCN act2learn Sundhed, Social- og Neuropædagogik

+45 72691703
mko@ucnact2learn.dk

Thomas Fisker Nielsen
Områdeleder
UCN act2learn Erhverv

+45 72691615
thfn@ucnact2learn.dk
UCN Technology and Business

Henriette Rosa Eduardsen
Uddannelseschef
UCN Teknologi og Business

+45 72691375
hre@ucn.dk

Anne Mette Busch
Strategi- og udviklingsleder
UCN Teknologi og Business

+45 72691543
amb@ucn.dk

Bruno Larsen
Uddannelsesleder
Byggeriuddannelserne

+45 72691500
bla@ucn.dk

Claus Jensen
Uddannelsesleder
UCN Teknologi og Business

+45 72691463
clje@ucn.dk

Jens Christian Hansen Kløve
Uddannelsesleder
Design- og Produktionsuddannelserne

+45 72691580
jck@ucn.dk

Jill Bach Larsen
Uddannelsesleder
Finansuddannelserne

+45 72691424
jila@ucn.dk

John Midtgaard Jensen
Uddannelsesleder
Energi- og Miljøuddannelserne

+45 72691480
jmj@ucn.dk

Jørgen Søgaard Jakobsen
Uddannelsesleder
IT-uddannelserne

+45 72691770
jsja@ucn.dk

Karen Rubæk
Uddannelsesleder
Eksport- og Markedsføringsuddannelserne

+45 72691373
kru@ucn.dk

Malene Gørtz Blond
Uddannelsesleder
Samfunds- og Formidlingsuddannelserne

+45 72691546
mabl@ucn.dk