Curriculum and regulatory basis

You can find more information about the Service, Hospitality and Tourism Management programme in the curriculum

The curriculum for the Service, Hospitality and Tourism Management programme comprises a national curriculum and an institution-specific curriculum.

The national curriculum applies to students of Service, Hospitality and Tourism Management in all of Denmark whereas the institutional curriculum only applies to UCN students.

Curriculum

Current

2019 - 2021

2018 - 2020

2017 - 2019

2016 - 2018

Examination regulations

Find more information about the programme in the examination regulations.

Law and regulatory basis

On www.retsinformation.dk you can find information, in Danish, about the regulatory basis for the programme. 

For instance you can find information about:

"Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser" (known as the LEP-bekendtgørelsen)
The Danish Ministerial Order on academy profession programmes and professional bachelor's degree programmes 
”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser”
The Danish Ministerial Order on examinations in profession-oriented study programmes 
”Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser”
The Danish Act on academy profession programmes and professional bachelor's degree programmes 
”Orientering om anvendelse af et gruppefremstillet produkt til en prøve”
Information about using a group-made product for an examination 
”Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)"
Ministerial Order on the Grading Scale and Other Forms of Assessment of Study Programmes Offered under the Ministry of Higher Education and Science (the Grading Scale Order) 
”Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser"
Ministerial Order on admission to academy profession degree programmes and professional bachelor's degree programmes (the Admission Order)

Ministerial orders in English

The following two Ministerial Orders have official English translations.

  • Ministerial Order on Academy Profession Programmes and Professional Bachelor Programmes
  • Ministerial Order on Examinations on Professionally Oriented Higher Education Programmes

 

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Lars Olsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 13 95
laol@ucn.dk

Contact

Lars Olsen
Student Advisor

+45 72 69 13 95
laol@ucn.dk
Magdalena Atanasova Mincheva
International Consultant

+45 72 69 13 52
maat@ucn.dk

Non-EU / non-EEA citizens

Carina Mortensen
International Consultant

+45 72 69 13 51
international@ucn.dk

EU / EEA citizens

Student Advisor

Lars Olsen
Student Advisor

+45 72 69 13 95
laol@ucn.dk