Học tiếp bậc sau đại học​

​Nếu tốt nghiệp ATCM, sinh viên hoàn toàn đủ điều kiện để theo học các bậc học sau đại học​​

Bằng cử nhân Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng không nhằm mục đích phục vụ cho các ngành học  sau đại học vì bản thân chương trình này đã đem đến cho người học một nền tảng giá trị vựng chắc. Tuy nhiên, đối với những sinh viên có nhu cầu, các bạn hoàn toàn có thể tiếp tục theo đuổi bằng thạc sĩ trong môi trường Kiến trúc, Xây dựng ở cả các trường đại học phạm vi quốc gia và quốc tế.​

Các trường đại học tiếp nhận sẽ thực hiện đánh giá cá nhân về bằng cấp ATCM của sinh viên để xem liệu sinh viên có đủ điều kiện cho các chương trình của họ.​

Chương trình tiếng Anh​

Nếu sinh viên muốn đăng ký các chương trình thạc sĩ sau khi tốt nghiệp ngoài UCN được giảng dạy bằng tiếng Anh, vui lòng kiểm tra trình độ hoặc các bài kiểm tra tiếng Anh mà trường đại học các bạn muốn nộp đơn yêu cầu. Điều kiện có thể khác với các bài kiểm tra và điểm tối thiểu mà UCN yêu cầu.​

Contact

Ms Uyen Nguyen
Staff – International Education Institution – UAH

+84 902 103 033
viendaotaoquocte@uah.edu.vn

 

 

UCN Global Office
Vietnam

+84 93 355 52 44
vietnam@ucn.dk
Mr. Thanh Xuan Vu
Recruitment Coordinator

+84 902 309 126
txv@ucn.dk