Lời nhận xét

Phỏng vấn và các câu chuyện sinh viên với sinh viên chương trình Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng Việt Nam

Lời nhận xét

 

ATCM YouTube

Bạn có thể xem thêm thông tin trên kênh Youtube của chương trình ATCM Việt Nam tại đây: ATCM VN.

Contact

Mr Sau Tran
Recuitment Manager

+84 981 606 808
tqs@ucn.dk
Ms Uyen Nguyen
Staff – International Training Center – UAH

+84 902 103 033
uyen.ng2412@gmail.com
UCN Global Office
Vietnam

+84 8 3821 0215
info@in2know.com

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA ĐẠI HỌC BẮC ĐAN MẠCH (UCN) VÀ ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (UAH)

Theo dõi thông tin trên Facebook