Lời nhận xét

Phỏng vấn và các câu chuyện sinh viên với sinh viên chương trình Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng Việt Nam

Lời nhận xét

 

ATCM YouTube

Bạn có thể xem thêm thông tin trên kênh Youtube của chương trình ATCM Việt Nam tại đây: ATCM VN.

Contact

UCN Global Office
Vietnam

+84 8 3821 0215
info@in2know.com
Mrs Trương Thanh Tâm
International Training Centre, University of Architecture Ho Chi Minh City

+ 84 8 6290 7038
hcmcit.dhkt@gmail.com
Ms Dzung Do
Recuitment Manager

+84 908 767 505
dzung.do@in2know.com

Thông tin về chương trình và nộp đơn nhập học

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA ĐẠI HỌC BẮC ĐAN MẠCH (UCN) VÀ ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (UAH)

Theo dõi thông tin trên Facebook