Về chương trình ATCM

sinh viên sẽ có nhiều cơ hội để tạo và tùy chỉnh hồ sơ giáo dục phù hợp với sở thích và mong muốn của sinh viên

Tại ATCM, cốt lõi của chương trình là bài giảng hàng ngày và làm việc nhóm liên quan đến dự án học kỳ.​​

Chương trình cũng cung cấp cho sinh viên một loạt các cơ hội để đào sâu kiến ​​thức của sinh viên thông qua các chuyên ngành tự chọn, thực tập, hợp tác quốc tế, hợp tác với các doanh nghiệp và tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển sáng tạo cũng là một phần trọng tâm của chương trình.​

Nói cách khác, sinh viên sẽ có nhiều cơ hội để tạo và tùy chỉnh hồ sơ giáo dục phù hợp với sở thích và mong muốn của sinh viên - nếu sinh viên sẵn sàng làm việc cho nó và chủ động.​

Mục tiêu của chương trình​​

Trong suốt quá trình học tập trong chương trình ATCM, chúng tôi hướng đến việc cung cấp cho sinh viên:​​

  • Kiến thức gần đây nhất trong lĩnh vực xây dựng và kinh nghiệm trong việc áp dụng kiến ​​thức đó để hợp tác giải quyết vấn đề và tư duy đổi mới​
  • Kinh nghiệm thực tế từ việc thực tập và những công việc trong dự án thực tế giúp sinh viên hiểu và áp dụng kiến ​​thức lý thuyết của sinh viên vào việc thực hiện các nhiệm vụ và giải quyết các thách thức của từng tình huống thực tế trong cuộc sống.​
  • Một cuộc sống hàng ngày ở trường được đặc trưng bởi tinh thần đồng đội và sự gắn bó chặt chẽ giữa học sinh cũng như giữa học sinh và giáo viên.​

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, tất cả những điều này sẽ góp phần cung cấp cho sinh viên nền tảng vững chắc nhất có thể cho sự nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.​

Một chương trình học toàn thời gian​

Theo quy định, sinh viên nên đến trường mỗi ngày vào các giờ từ 8:30 sáng đến 15:30 tối để tham gia vào các lớp học và / hoặc làm việc nhóm.

Hơn nữa, sinh viên sẽ cần dành thời gian cho bài tập về nhà, v.v. Tóm lại,  sinh viên sẽ được mong đợi để dành tối thiểu 40 giờ một tuần cho việc học của sinh viên.​

Tính độc lập và phản biện của sinh viên​

Chương trình ATCM sẽ giúp sinh viên hiểu toàn bộ quy trình của một dự án xây dựng, điều đó có nghĩa là sinh viên sẽ có được kiến ​​thức và năng lực về một loạt các chủ đề khác nhau.​

Để sinh viên có thể hiểu được sự phức tạp của quá trình thiết kế và xây dựng, chúng tôi nhấn mạnh giá trị của các dự án liên ngành trong mỗi học kỳ.​

Chúng tôi cũng rất ý thức về việc đảm bảo rằng các giảng viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ để giúp sinh viên phát triển khả năng làm việc độc lập, xử lý sự phức tạp và có cái nhìn đa chiều về thông tin, vấn đề và giải pháp mà sinh viên phải đối mặt hàng ngày.​

Thông qua chương trình giáo dục của chúng tôi, chúng tôi mong muốn tạo ra các nhà quản lý xây dựng có thẩm quyền, có trách nhiệm, độc lập, sáng tạo và hợp tác.​

Contact

Ms Uyen Nguyen
Staff – International Education Institution – UAH

+84 902 103 033
viendaotaoquocte@uah.edu.vn

 

 

UCN Global Office
Vietnam

+84 93 355 52 44
vietnam@ucn.dk
Mr. Thanh Xuan Vu
Recruitment Coordinator

+84 902 309 126
txv@ucn.dk