Các công ty ký kết hợp tác đào tạo ngành ATCM tại Việt Nam

Tại ATCM, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo và duy trì sự hợp tác chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp. Với mục đích lan tỏa kiến ​​thức và tạo ra thành quả mới cho ngành ATCM thông qua các dự án phát triển chung, đồng thời đảm bảo cho sinh viên của chúng tôi một nền giáo dục dựa trên những thách thức và nhu cầu năng lực của các doanh nghiệp thực tế. 

Xem thêm chi tiết tại: https://tuyensinhatcm.uah.edu.vn/

 

Contact

Ms Uyen Nguyen
Staff – International Education Institution – UAH

+84 902 103 033
viendaotaoquocte@uah.edu.vn

 

 

UCN Global Office
Vietnam

+84 93 355 52 44
vietnam@ucn.dk
Mr. Thanh Xuan Vu
Recruitment Coordinator

+84 902 309 126
txv@ucn.dk