Các môn học và số tín chỉ ECTS

Ngành Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng tại Việt Nam

Mỗi học kỳ là một chủ đề tương ứng với một loại công trình nhất định, cung cấp nền tảng cho các nội dung giảng dạy và các dự án trong học kỳ đó. Trong học kỳ 3, 4, 5 và 7 sinh viên phải chọn một chủ đề tự chọn và viết báo cáo về chủ đề đó.​

Môn học chính và môn tự chọn​

Chương trình được chia thành một loạt các môn học chính bắt buộc và các môn tự chọn khác nhau mà sinh viên có thể lựa chọn tùy thuộc vào trọng tâm và sở thích của sinh viên. Các môn học chính được tích hợp vào giảng dạy trên lớp hàng ngày cũng như vào các dự án học kỳ, được hoàn thành theo nhóm trong mỗi học kỳ và sinh viên sẽ được đánh giá trong một kỳ thi vào cuối học kỳ.​

Các chủ đề bắt buộc​

  • Tổng quát (30 ECTS): Truyền thông, Phương pháp thiết kế, Kỹ năng lãnh đạo và Quản lý, Tin học ứng dụng và Tiếng Anh.​
  • Kinh doanh (19 ECTS): Vận hành kinh doanh và Quản trị kinh doanh, Các quy định và Luật xây dựng.​
  • Sản xuất (28 ECTS): Xây dựng và Kỹ thuật công trình, Quản lý dự án xây dựng.​
  • Thiết kế (38 ECTS): Xây dựng và Thiết kế, Quản lý dự án thiết kế.​
  • Đăng ký và Cấp phép xây dựng (10 ECTS): Đăng ký, Khảo sát khu đất.​

Các môn học tự chọn​

Sinh viên có thể lựa chọn các môn học tự chọn phù hợp với sở thích và kế hoạch học tập của mình. Sinh viên cũng được yêu cầu ​​viết báo cáo về chủ đề mà mình đã lựa chọn vào mỗi học kỳ. Báo cáo sẽ được chấm điểm bởi các giáo viên.​

Trong chương trình Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng, chúng tôi thấy điều quan trọng là sinh viên nên chủ động lựa chọn hướng đi cho chính mình, do đó chúng tôi cho sinh viên cơ hội đắm mình vào những môn học mà sinh viên thấy đặc biệt quan tâm.​

Đồ án tốt nghiệp chương trình Cử nhân​

Học kỳ 7 bao gồm một dự án tự chọn và đồ án tốt nghiệp cuối khóa (luận án tốt nghiệp) được hoàn thành với một trong ba đề tài sau.​

Thiết kế dự án​

Môn học tự chọn này giúp sinh viên có khả năng làm việc như là một Kỹ thuật viên Kiến trúc và nhà Quản lý Xây dựng chuyên về quy hoạch và tư vấn dự án, hoặc điều hành hoạt động kinh doanh riêng hay làm việc trong các công ty.​

Xây dựng​

Môn tự chọn này nhằm vào những công việc như Quản lý dự án / Quản lý trong các công ty xây dựng, hoặc điều hành hoạt động kinh doanh riêng hay làm việc trong các công ty.​

Bê tông​

Bê tông là vật liệu xây dựng được sử dụng nhiều nhất trên thế giới và công nghệ này đang phát triển rất nhanh. Tuy nhiên bê tông cũng bị giới hạn trong việc xây dựng những hình dạng phức tạp và bề mặt hoàn thiện do tính giãn nở liên tục.​

Các kỳ thi​

Trong ngành học Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng, các môn học liên ngành là trọng tâm cốt lõi của chương trình - do đó các kỳ thi cũng mang tính liên ngành.​

Mỗi học kỳ kết thúc bằng một kỳ thi làm theo dự án - sinh viên có thể làm độc lập hoặc làm theo nhóm - sau đó làm báo cáo dự án trong học kỳ đó.​

Trong học kỳ có môn học tự chọn, sinh viên cũng phải viết báo cáo về chủ đề mà họ đã chọn.​

Trong các kỳ thi, sinh viên được đánh giá dựa trên khả năng áp dụng và kết hợp kiến ​​thức về các chủ đề khác nhau để tạo ra một giải pháp tổng thể cho dự án của họ.​

Hiện không có kỳ thi vấn đáp hoặc thi viết nào về mỗi chủ đề riêng lẻ trong suốt chương trình học.​

Cấu trúc chương trình​

Chủ đề và các môn học được đan xen với nhau để sinh viên học cách áp dụng tất cả các kỹ năng và năng lực của họ vào việc giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp chứ không chỉ giải quyết từng vấn đề riêng lẻ.​

Vì vậy, sinh viên mới nhập học bắt buộc phải tham gia tất cả các hoạt động trong mỗi học kỳ, có nghĩa là phải hoàn thành 30 tín chỉ ECTS trong một học kỳ - sinh viên không phép bỏ bất kỳ môn học riêng lẻ nào hoặc những môn học kết hợp với các khóa học khác và những học kỳ khác nhau.​

Chương trình ATCM tương đương với tổng số 210 tín chỉ ECTS.​

Học kỳ 1
Khóa học: Nhà và đất
Chủ đề học kỳ​
Khu đất và nhà ở​
Tổng quát: 10 ECTS​
Kinh doanh: 0 ECTS​
Sản xuất: 5 ECTS​
Thiết kế: 10 ECTS​
Đăng ký và Cấp phép: 5 ECTS​
Tổng cộng: 30 ECTS
Học kỳ 2
Khóa học: Nhà và đất
Chủ đề học kỳ​
Khu đất và nhà ở​
Tổng quát: 10 ECTS​
Kinh doanh: 5 ECTS​
Sản xuất: 10 ECTS​
Thiết kế: 5 ECTS​
Đăng ký và Cấp phép: 0 ECTS
Tổng cộng: 30 ECTS
Học kỳ 3
Khóa học: Công trình công nghiệp
Chủ đề học kỳ​
Thành phần xây dựng và Cấu kiện đúc sẵn​
Tổng quát: 5 ECTS​
Kinh doanh: 5 ECTS​
Sản xuất: 10 ECTS​
Thiết kế: 5 ECTS​
Môn tự chọn: 5 ECTS
Tổng cộng: 30 ECTS
Học kỳ 4
Khóa học: Tòa nhà nhiều tầng
Chủ đề học kỳ​
Tòa nhà nhiều tầng
​Tổng quát: 5 ECTS​
Kinh doanh: 0 ECTS
​Sản xuất: 5 ECTS​
Thiết kế: 10 ECTS​
Môn tự chọn: 10 ECTS
Tổng cộng: 30 ECTS
Học kỳ 5
Khóa học: Cải tạo và chuyển đổi
Chủ đề học kỳ
Cải tạo và phục hồi​
Tổng quát: 0 ECTS​
Kinh doanh: 5 ECTS​
Sản xuất: 5 ECTS​
Thiết kế: 10 ECTS​
Đăng ký và Cấp phép: 0 ECTS​
Môn tự chọn: 10 ECTS
Tổng cộng: 30 ECTS
Học kỳ 6
Khóa học: Thực tập
Thực tập: 30 ECTS
Tổng cộng: 30 ECTS
Học kỳ 7
Khóa học: Tự chọn và Đồ án tốt nghiệp
Môn tự chọn: 10 ECTS
Đồ án tốt nghiệp: 20 ETCS
Tổng cộng: 30 ECTS

Contact

Ms Uyen Nguyen
Staff – International Education Institution – UAH

+84 902 103 033
viendaotaoquocte@uah.edu.vn

 

 

UCN Global Office
Vietnam

+84 93 355 52 44
vietnam@ucn.dk
Mr. Thanh Xuan Vu
Recruitment Coordinator

+84 902 309 126
txv@ucn.dk