Học tập dựa trên phản xạ thực hành (Reflective Practive-Based Learning)

Phương pháp học tập tại UCN​

Phương pháp giảng dạy dựa trên trải nghiệm thực tế được áp dụng chung cho tất cả các chương trình học tại UCN . Với khẩu hiệu "Giáo dục thực tế cuộc sống", chúng tôi muốn đề cập đến phương pháp này theo nghĩa đen. Sinh viên sẽ dành ít nhất một học kỳ để làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chúng tôi nỗ lực liên tục để phát triển chương trình giảng dạy đồng thời phối hợp với các ngành nghề khác mà chúng tôi đào tạo.​

Một đặc điểm chung khác trong môi trường học tập tuyệt vời tại UCN là phương pháp tập trung giảng dạy tại lớp học. Chúng tôi kết hợp các khía cạnh học thuật và xã hội trong việc học tập, từ đó giúp giảm bớt những rào cản để sinh viên dễ dàng phát triển thành những con người độc lập. Sự tương tác giữa lý thuyết và thực hành kết hợp với phản xạ cá nhân vẫn là cốt lõi tuyệt đối của tất cả các chương trình nghiên cứu tại UCN - và là cơ sở của phương pháp học tập của chúng tôi: học tập dựa trên thực hành phản xạ.​

Sẵn sàng cho tương lai​

Trong quá trình học, sinh viên sẽ được truyền cảm hứng để sáng tạo, khám phá và đổi mới liên tục. Sinh viên sẽ học cách quan sát nghiêm túc vào việc học, kinh nghiệm, kiến ​​thức và thực hành của bản thân. Các bạn sẽ học cách mang các giá trị và tính cách của mình vào thực hành. Thông qua việc phản ánh thực tiễn của chính sinh viên, các bạn sẽ phát triển khả năng phán đoán cá nhân và xử lý vấn đề một cách chuyên nghiệp.​

Trong chương trình học, sinh viên cũng sẽ được làm việc chặt chẽ cùng với các đội nhóm của mình, về cách chia sẻ kiến ​​thức và hướng tới một mục tiêu chung cùng nhau. Theo phương pháp đó, các bạn sẽ hình thành năng lực phản xạ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự đổi mới, độc lập và năng suất cao trong thị trường lao động trong tương lai.​​

Tìm hiểu thêm thông tin​

Bạn có thể tìm hiểu thêm về phương pháp học tập tại UCN trong video hoặc trong tờ rơi này về Học tập dựa trên thực hành phản xạ (PDF).

Reflective Practice-Based Learning


Contact

Ms Uyen Nguyen
Staff – International Education Institution – UAH

+84 902 103 033
viendaotaoquocte@uah.edu.vn

 

 

UCN Global Office
Vietnam

+84 93 355 52 44
vietnam@ucn.dk
Mr. Thanh Xuan Vu
Recruitment Coordinator

+84 902 309 126
txv@ucn.dk