Tổng quan và Học phí

Tổng quan

Bằng cấp
Cử nhân Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng
Số tín chỉ ECTS và học kỳ
210 tín chỉ ECTS và 7 học kỳ
Chương trình thực tập
20 tuần thực tập vào học kỳ 6 của chương trình
Ngôn ngữ giảng dạy
Tiếng Anh
Cơ hội học tập sau đại học
Bằng thạc sỹ tùy thuộc vào việc xét duyệt của từng trường nộp đơn

Học tại Việt Nam

Số lượng sinh viên nhập học  hàng năm
40
Phí nộp đơn
200,000 VNĐ/hồ sơ
Học phí tại Việt Nam
Năm cơ sở (1 năm): 75,000,000 VNĐ (Khoảng 3,000 EURO)​
Năm chuyên ngành ATCM (3,5 năm): 5,250 EURO mỗi 1 năm (2,625 EURO mỗi 1 học kỳ)
Điều phối Tuyển sinh
Anh Vũ Xuân Thành
Giám đốc Châu Á
Trưởng văn phòng Đại diện
Thạc sỹ Trần Quang Sáu

 Học tại Đan Mạch

Số lượng sinh viên nhập học hàng năm tại Đan Mạch
120
Học phí
Học kỳ 1-7 : 5,922 EURO / học kỳ​
(Học kỳ 6 :783 EURO)
Giám đốc chương trình
Bruno Larsen
Tư vấn sinh viên quốc tế
Magdalena A. Mincheva

Contact

Ms Uyen Nguyen
Staff – International Education Institution – UAH

+84 902 103 033
viendaotaoquocte@uah.edu.vn

 

 

UCN Global Office
Vietnam

+84 93 355 52 44
vietnam@ucn.dk
Mr. Thanh Xuan Vu
Recruitment Coordinator

+84 902 309 126
txv@ucn.dk