Các môn học và số tín chỉ ECTS

Ngành Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng  tại Việt Nam

Cấu trúc chương trình

Chủ đề và các môn học được đan xen với nhau để sinh viên học cách áp dụng tất cả các kỹ năng và năng lực của họ vào việc giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp chứ không chỉ giải quyết từng vấn đề riêng lẻ.

Vì vậy, sinh viên mới nhập học bắt buộc phải tham gia tất cả các hoạt động trong mỗi học kỳ, có nghĩa là phải hoàn thành 30 tín chỉ ECTS trong một học kỳ - sinh viên không phép bỏ bất kỳ môn học riêng lẻ nào hoặc những môn học kết hợp với các khóa học khác và những học kỳ khác nhau.

Học kỳ 1
Khóa học: Khu đất và nhà ở

Tổng quát: 10 ECTS
Chuyên ngành: 2 ECTS
Sản xuất: 6 ECTS
Thiết kế dự án: 8 ECTS
Đăng ký đất: 4 ECTS

Tổng cộng: 30 ECTS
Học kỳ 2
Khóa học: Khu đất và nhà ở
Tổng quát: 9 ECTS
Chuyên ngành: 4 ECTS
Sản xuất: 5 ECTS
Thiết kế dự án: 8 ECTS
Đăng ký đất: 4 ECTS
Tổng cộng: 30 ECTS
Học kỳ 3
Khóa học: Công trình công nghiệp
Tổng quát: 5 ECTS
Chuyên ngành: 5 ECTS
Sản xuất: 8 ECTS
Thiết kế dự án: 7 ECTS
Môn tự chọn: 5 ECTS
Tổng cộng: 30 ECTS
Học kỳ 4
Khóa học: Công trình cao tầng
Tổng quát: 4 ECTS
Chuyên ngành: 6 ECTS
Sản xuất: 5 ECTS
Thiết kế dự án: 10 ECTS
Môn tự chọn: 5 ECTS
Tổng cộng: 30 ECTS
Học kỳ 5
Khóa học: Cải tạo và chuyển đổi
Tổng quát: 2 ECTS
Chuyên ngành: 2 ECTS
Sản xuất: 4 ECTS
Thiết kế dự án: 5 ECTS
Đăng ký đất: 2 ETCS
Môn tự chọn: 15 ECTS
Tổng cộng: 30 ECTS
Học kỳ 6
Khóa học: Thực tập
Thực tập: 30 ECTS
Tổng cộng: 30 ECTS
Học kỳ 7
Khóa học: Học phần tự chọn và đồ án tốt nghiệp
Môn tự chọn: 10 ECTS
Đồ án tốt nghiệp: 20 ETCS
Tổng cộng: 30 ECTS

Contact

Ms Uyen Nguyen
Staff – International Education Institution – UAH

+84 902 103 033
viendaotaoquocte@uah.edu.vn

 

 

UCN Global Office
Vietnam

+84 28 3821 0215
vietnam@ucn.dk
Mr Sau Tran
Recuitment Manager

+84 981 606 808
tqs@ucn.dk