Lựa chọn học tập chương trình ATCM

Mô hình học tập ngành Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây Dựng tại Việt Nam

 

Mô tả lựa chọn học tập chương trình

LỰA CHỌN 1

Sinh viên hoàn thành năm học Cở sở tại trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, sinh viên có thể lựa chọn tiếp tục học tiếp hai năm rưỡi (5 học kỳ) chương trình ATCM tại Việt Nam. Đến học kỳ 6, sinh viên bắt buộc tham gia đợt thực tập 20 tuần. Chương trình thực tập có thể được thực hiện ở Đan Mạch, Mỹ, Úc, Singapore, Nhật Bản hoặc Việt Nam. Sau khi hoàn tất chương trình thực tập, sinh viên làm đồ án tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 7 tại trường Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Hoàn tất thành công khóa học, sinh viên sẽ được cấp bằng Cử nhân Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng từ Trường Đại học Bắc Đan Mạch (UCN), Đan Mạch.

LỰA CHỌN 2

Sau khi hoàn thành năm học Cơ sở tại trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, sinh viên có thể lựa chọn học hai năm rưỡi chương trình ATCM tại Việt Nam, sau đó chuyển qua Đan Mạch để học tiếp năm cuối. Trong học kỳ 6, sinh viên bắt buộc tham gia đợt thực tập 20 tuần. Chương trình thực tập có thể được thực hiện ở Đan Mạch, Mỹ, Úc, Singapore, Nhật Bản hoặc Việt Nam. Sau khi hoàn tất chương trình thực tập và làm đồ án tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 7 tại trường Đại học Bắc Đan Mạch UCN.

Hoàn tất thành công khóa học, sinh viên sẽ được cấp bằng Cử nhân Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng từ Trường Đại học Bắc Đan Mạch (UCN), Đan Mạch.

Sinh viên Việt Nam chuyển tiếp qua Trường Đại học Bắc Đan Mạch (UCN), Đan Mạch để học chương trình ATCM sẽ phải đóng mức học phí là 13,800 EURO một năm như các sinh viên quốc tế khác tại trường.

Contact

Ms Dzung Do
Recuitment Manager

+84 908 767 505
dzung.do@in2know.com

Thông tin về chương trình và nộp đơn nhập học

Hợp tác đào tạo với TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH

Theo dõi thông tin trên Facebook