Chương trình Năm học Cơ Sở

Mục đích chương trình

Chương trình Năm học Cơ sở được thiết kế nhằm chuẩn bị kiến thức cho sinh viên cho chương trình Cử nhân Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng (ATCM) tại trường Đại học Bắc Đan Mạch (UCN). Chương trình có mục đích phát triển các kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng học tập và trang bị kiến thức chuyên ngành cần thiết khác để sinh viên thành công khi học chương trình ATCM. Đối với sinh viên vừa tốt nghiệp Phổ thông Trung học tại Việt Nam thì khóa học Năm Cơ sở Đại học vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa là cần thiết cho việc đảm bảo trình độ ngoại ngữ và chuyên môn để học chương trình ATCM trong 3.5 năm sau đó.

Lịch học tập

  • Chương trình Năm học Cơ sở bao gồm hai học kỳ, bắt đầu từ tháng Mười và kết thúc vào tháng Sáu.
  • Học kỳ 1: Tiếng Anh và các Kỹ năng mềm.
  • Học kỳ 2: Tổng quan về Kiến trúc và Xây dựng; và học tập với giảng viên UCN trong các buổi giảng dạy và làm việc nhóm

Các phương pháp giảng dạy:

  • Học qua cách giải quyết vấn đề
  • Tổ chức lớp học
  • Học tập theo nhóm
  • Các dự án đa chuyên ngành kéo dài cả học kỳ
  • Sự quan trọng của việc mắc ”sai sót”
  • Nhận thức của sinh viên, đôi khi giảng viên phải ”ngập ngừng” với các câu trả lời.

Contact

Ms Uyen Nguyen
Staff – International Education Institution – UAH

+84 902 103 033
viendaotaoquocte@uah.edu.vn

 

 

UCN Global Office
Vietnam

+84 28 3821 0215
vietnam@ucn.dk
Mr Sau Tran
Recuitment Manager

+84 981 606 808
tqs@ucn.dk