Gå til hoved indhold

UCN tiltrådte som den første professionshøjskole den "Danske kodeks for integritet i forskning" som indeholder fælles standarder for ansvarlig forskningspraksis inden for de enkelte dele af forskningsprocessen:

  • Planlægning og udførelse
  • Datahåndtering
  • Publicering og formidling
  • Forfatterskab
  • Forskningssamarbejde
  • Interessekonflikter

På UCN er der udarbejdet "Politik for ansvarlig forskningspraksis ved UCN"​​​​​​​ samt "Retningslinjer for behandling af tvivlsom forskningspraksis på UCN", som alle medarbejdere på UCN skal følge.​ Derudover gennemføres der regelmæssigt interne kurser samt kurser på tværs af de danske professionshøjskoler omhandlende ansvarlig forskningspraksis. Kurserne henvender sig til alle medarbejdere, som bedriver forskning på UCN, samt ledere og medarbejdere på UCN der på forskellig vis har tilknytning til forskningsaktiviteter.​

Lov om videnskabelig uredelighed

UCN er underlagt Lov om videnskabelig uredelighed m.v. af 26.04.2017, med evt. senere ændringer.

Loven handler om videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis. Sager om videnskabelig uredelighed bliver behandlet i Nævnet for Videnskabelighed, efter anmeldelse fra forskningsinstitutionerne mens sager om tvivlsom forskningspraksis, som ikke vurderes videnskabelig uredelig, behandles på forskningsinstitutionerne.

Lov om videnskabelig uredelighed definerer videnskabelig uredelighed, som:

"fabrikering, forfalskning og plagiering, som er begået med forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskning"

Endvidere defineres tvivlsom forskningspraksis, som:

"brud på alment anerkendte standarder for ansvarlig forskningspraksis, herunder standarderne i den danske kodeks for integritet i forskning og andre gældende institutionelle, nationale og internationale praksisser og retningslinjer for integritet i forskning."

Henvendelse ved mistanke om videnskabelig uredelighed

På UCN hører ansvaret om ansvarlig forskningspraksis under chefen for Forskning og Udvikling.

Enhver mistanke eller påstand om videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis på UCN, skal forelægges chefen for Forskning og Udvikling via mailen forskningspraksis@ucn.dk.

Uffe Læssøe

Docent

E-mail:
ufl@ucn.dk
Telefon:
72690961