Gå til hoved indhold

Forskningen omfatter flere perspektiver, herunder læremidlernes design, brugen af læremidler i praksis og virkninger af denne brug i fagene på flere niveauer. Således er virkning vigtigt både i forhold til elevens udvikling, lærerens udvikling og skolens udvikling. Forskningen retter sig mod en bred vifte af digitale læremidler, der omfatter forlagsproducerede materialer, læringsplatforme og ressourcer, som lærere selv er med til at producere og didaktisere i relation til undervisningen.

Vi ved, at læremidler spiller en central rolle for undervisningens kvalitet. Læremidler er bindeled mellem forskning, politiske målsætninger, praksisfeltet i uddannelsessektoren – og ikke mindst en central bro for lærerstuderendes møde med praksis. Derfor er der behov for et kvalificeret fokus på at analysere læremidlers design, udvikle forståelsen af, hvordan læremidler bruges i praksis samt hvordan design og brug hænger sammen med virkning.

I UCN laver vi bl.a. læremiddelforskning som led i vores deltagelse i det nationale videncenter læremiddel.dk. Det betyder, at vi indgår i et stærkt, veletableret forskningsmiljø, og herigennem bidrager til vidensudvikling både lokalt og nationalt.

Projekt

LÆRERVEJLEDNINGEN: DESIGN, BRUG OG VIRKNING

I dette projekt undersøges, hvordan vi kan designe en lærervejledning, der effektivt støtter læreren i at tilrettelægge og gennemføre sin undervisning og giver læreren fagdidaktiske og faglige input. Også spørgsmålet om hvilken effekt det har på elevers læringsudbytte; at deres lærer benytter dette bud på en lærervejledning, undersøges. Projektet er bl.a. motiveret af den stigende brug af digitale læremidler leveret gennem forlagenes portalløsninger, som har medført en vigende brug af lærervejledninger.

Projekt

GYLDENDALS FAGPORTAL TIL TEKNOLOGIFORSTÅELSE

Dette projekt analyserer det didaktiske design og potentiale i Gyldendals fagportal for teknologiforståelse. Desuden gennemføres observationer af læremidlet i brug og interviews med lærere. Der er behov for mere viden om sammenhængen mellem et læremiddels design og de måder, det bliver brugt på i undervisningen. Derfor undersøger dette projekt begge dele.

Projekt

DIGITAL LÆSEDIDAKTIK OG FAGPORTALER

I dette projekt sættes fokus på realiserede læsepraksisser i en række fag på skolens mellemtrin. Formålet er at undersøge hvordan elever læser, når lærere underviser med digitale læremidler i form af fagportaler. Projektet ser bl.a. på, hvordan lærerne underviser i det at læse tekster, der præsenteres i en fagportal, og hvordan teksten på fagportalen bringes i spil i forhold til andre sproglige aktiviteter og modaliteter i undervisningen.

Kontakt