Gå til hoved indhold

En grøn omstilling af byggebranchen er nødvendig, hvis vi skal opfylde de globale klima- og bæredygtighedsmål. Derfor mødes branchen af et krav om løbende forandring. Vi formidler ny praksisnær viden om de udfordringer og barrierer, som byggebranchen møder.

Nye teknologiske løsninger kan bidrage til at forbedre byggeriet som led i den grønne omstilling, men mange nye teknologier adopteres og implementeres ikke af byggeriets aktører og medfører derfor ikke den ønskede effekt. Yderligere skaber de øgede krav til bæredygtighed en større kompleksitet i byggeriet, hvilket stiller højere krav til samarbejde og kommunikation. Der er samtidig et stort potentiale i at forbedre produktiviteten i byggebranchen. Disse udfordringer kalder på et større fokus på forståelsen af branchens udfordringer.   

Formålet med forskningen på området er således at skabe resultater med udgangspunkt i den nuværende praksis i byggebranchen som forudsætning for at kunne bidrage til branchens udvikling og forandring.

Vi er involveret i en række forskellige forsknings- og udviklingsprojekter, såvel nationalt som internationalt. Herunder kan du se tre eksempler.

Projekt

SUSTAINABUILD

Projektet har fokus på, hvordan FNs 17 verdensmål kan operationaliseres i byggeprojekter og bygger på tre hovedaktiviteter 1. Undersøge implementeringen af verdensmålene i branchen i partnerlandene samt kompetencebehov for at kunne løse de bæredygtige udfordringer 2. Udvikling af et kursus i hvordan byggeprojekter kan bidrage til opfyldelsen af 2030-målsætningen 3. Udvikling af en håndbog med konkrete eksempler på, hvordan byggeri kan bidrage til verdensmålene. UCN er tovholder på det 3-årige EU-projekt, som udføres i samarbejde med partnere i Finland, Belgien og Spanien.

Projekt

PROJECT MANAGEMENT

I ph.d.-projektet ”On project management – a semiotic approach to project-as-practice” undersøges projektledelse ud fra en praksis-teoretisk tilgang. Projektets dataindsamling fandt sted på en byggeplads, og resultaterne øger forståelsen af, hvordan det enkelte individs handlinger kan skabe og genskabe rammerne og mekanismerne i et projekt. Ph.d.-projektet opfordrer individer, som arbejder i projekter til at reflektere over den potentielle effekt af deres handlinger på mekanismer i et projekt.

Projekt

DigiLab

En nøgleforudsætning for et godt byggeprojekt er at have de rigtige informationer på det rigtige tidspunkt. På UCN indgår vi i det internationale Erasmus+-projekt DigiLab med fokus på forskning og undervisningsforløb om, hvordan man kan anvende simuleringsværktøjer, såkaldte digitale tvillinger, der skaber konkret værdi i branchen. Den digitale tvilling favner mange forskellige teknologier, som har til formål at sikre et højt niveau af information igennem hele byggeriets levetid, fra ide til nedrivning. 

Se alle projekter, publikationer og forskere

Projekter
Projekter

Vi har fokus på at lave forskningsaktiviteter i samarbejde med byggebranchen og andre aktører inden for byggeriet, såvel nationalt som internationalt.

Publikationer
Publikationer

Forskningsarbejdet munder hvert år ud i en række videnskabelige publikationer. De fleste ligger tilgængelige til download.

Forskere
Forskere

På byggeriuddannelserne har vi en række aktive forskere med specialiseret viden om bæredygtig omstilling af byggeriet.

Peter Gade fortæller om sin forskning

Peter Gade er forskningskoordinator og lektor på UCN's byggeriuddannelser og forsker i gevinster og udfordringer med digitalisering i byggeriet, og hvordan man kan forbedre den digitale udvikling med implementering og udvikling af nye løsninger til byggebranchen.

Kontakt

Peter Nørkjær Gade

Docent

Telefon:
72691707