Ansvarlig forskningspraksis på UCN

Hvis du er i tvivl om hvilken forskningspraksis, man benytter sig af på UCN, kan du læse mere om det på denne side

UCN følger den danske kodeks for integritet i forskning som indeholder fælles standarder for ansvarlig forskningspraksis inden for de enkelte dele af forskningsprocessen:

  1. Planlægning og udførelse
  2. Datahåndtering
  3. Publicering og formidling
  4. Forfatterskab
  5. Forskningssamarbejde
  6. Interessekonflikter

På UCN er der udarbejdet politik for ansvarlig forskningspraksis ved UCN samt retningslinjer for behandling af tvivlsom forskningspraksis på UCN.

UCN er derudover underlagt loven om videnskabelig uredelighed m.v. af 26.04.2017, med evt. senere ændringer.

Loven handler om videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis. Sager om videnskabelig uredelighed bliver behandlet i Nævnet for Videnskabelighed, efter anmeldelse fra forskningsinstitutionerne mens sager om tvivlsom forskningspraksis, som ikke vurderes videnskabelig uredelig, behandles på forskningsinstitutionerne.

Lov om videnskabelig uredelighed definerer videnskabelig uredelighed, som:
"fabrikering, forfalskning og plagiering, som er begået med forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskning”

Endvidere defineres tvivlsom forskningspraksis, som:
”brud på alment anerkendte standarder for ansvarlig forskningspraksis, herunder standarderne i den danske kodeks for integritet i forskning og andre gældende institutionelle, nationale og internationale praksisser og retningslinjer for integritet i forskning.”

Henvendelse ved mistanke om videnskabelig uredelighed 

På UCN hører ansvaret om ansvarlig forskningspraksis under Direktøren for Forskning og Udvikling.

Enhver mistanke eller påstand om videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis på UCN, skal forelægges Direktøren for Forskning og Udvikling via mailen forskningspraksis@ucn.dk

Ved tvivlspørgsmål vedrørende ansvarlig forskningspraksis, kan Docent Uffe Læssøe ufl@ucn.dk kontaktes for fortrolig rådgivning.